Designstudie for fremtidig persontransport

Iveco Bus har samarbeidet med studenter innenfor fagretningen Trafikkdesign ved designskolen RUBIKA i Frankrike om å ta frem en designstudie for fremtidig persontrafikk i byer.

Prosjektet, som fikk tittelen „Urban-Move-Ability“, ga studentene mulighet for å samarbeide med designteam fra både CNH Industrial og Iveco Bus. Designstudien er gjennomført i tre faser.

I begynnelsen var det en detaljert analyse av temaet for å definere de nøyaktige fakta, etterfulgt av en kreativ fase for å retolke utfordringene og foreslå flere løsningskonsepter. Til slutt skjedde det en utdyping av det valgte konseptet. Prosjektet ble overvåket av Marco Armigliato, Strategic Design ved CNH Industrial, og Alexandre Verwilghen, Iveco Bus Lead Designer. Ved hjelp av digitale skisser, 3D-modeller og 3D-animasjoner ble utkastet til et konseptkjøretøy skissert, som deretter ble presentert for en jury.

Ifølge Iveco Bus var målet med dette prosjektet å se for seg forventningene og kravene til passasjerene for å forbedre reiser og livskvaliteten i en smart by, men også å bidra til å skape en «miljømessig bærekraftig, banebrytende og unik reiseopplevelse». – Designet kan bidra til å fastslå plassbehovet, endre arkitekturen, vise bruksscenarier og dermed tilby bærekraftig passasjertransport som gjør byene bedre å leve i,» forklarte David Wilkie, direktør for design ved CNH Industrial. Han sier at design er som DNA for alle prosjekter fra CNH Industrial og Iveco Bus og at dette er utgangspunktet for å kunne tilby kjøretøy som kombinerer estetikk og funksjonalitet.

Skissene viser nye, fremtidsrettede muligheter for persontransport i byer. (Begge skisser: Iveco Bus)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.