– Dårlig innfrastruktur bremser elektrifiseringen

Det er ikke lenger teknologien, kvaliteten eller rekkevidden som bremser innfasing av batterielektriske busser og lastebiler, men ladeinnfrastrukturen. Sjef for Daimler buses, Till Oberwörder sa under en pressekonferanse i Lisboa, Portugal at det nå må fokuseres mye mer på å få bygget ut en skikkelig innfrastruktur for både el- og hydrogenkjøretøy.

Mange har stilt spørsmål hvorfor ikke det investeres i flere elektriske busser og lastebiler. Og, ja, det finnes en rekke ekspressbusser og turbusser å få kjøpt med ren batteridrift, men hva hjelper det å ha et slikt kjøretøy uten å kunne lade den langs ruten?

Till Oberwörder som er sjef for Daimler Buses tok til ordet under en pressekonferanse i Lisboa for å få mer press på politikere til å legge tilrette for bede innfrastruktur for tyngre kjøretøy over hele Europa.

«Dårlig innfrastruktur bremser elektrifiseringen», sa han og la til at det nå må fokuseres på å bygge ut en godt nettverk for ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen.

Han viste til at det i dag ikke finnes lenger noen teknoligisk hinder for å kunne levere tur- og ekspressbusser med akseptabel rekkevidde, men at innfrastrukturen holder igjen for å kunne slippe disse kjøretøyene ut på markedet.

Og Daimler har fått mye pepper for å være sene på markedet med elektriske by- og rutebusser. Men de har sin grunne. De mener at det er flere viktige faktorer som må være på plass før de slipper batterielektriske, og hydrogen busser i tur- og ekspressbussklassen ut på markedet.

Samtidig ser de at flere asiatiske produsenter selger elektriske tur- og ekspressbusser til europeiske land mer eller mindre over en lav sko. De ser samtidig at disse ofte har begrenset bruksområder eller settes inn hvor en fint kunne benyttet batterielektriske by- eller rutebusser. Det har blitt viktig for politikere og andre å sole seg i glansen av en stor batterielektrisk turbuss, fremfor å tenke nøye gjennom behov og bruksområder.

Har valgt det de kaller en riktig strategi

«Vi ser fremover og har lagt en strategi vi mener er riktig. Vi kommer snart med en langrutebuss med batterielektrisk drivlinje og innen sluttet av dette tiåret har vi også turbusser klare, men er innfrastrukturen da klar?», spør Oberwörder.

Oberwörder ser på en rekke utfordringer. Og i tillegg til selve lademuligheten, så er det også store utfordringer med å få på plass muligheten for at kundene kan kunne lade, eller fylle hydrogen hos konkurrerende selskaper. Kundene må kunne føle trygghet i å kunne lade bussen underveis på ruten eller ved bussdepot underveis på reisen.

I en undersøkelse som har blitt gjort, så er kundene enige i at det i fremtiden må kunne samarbeides bedre på å dele på ladeinnfrastrukturen. Felles betalingssystem som fungerer på tvers av energitilbydere og være åpne for å la konkurrentene komme inn på deres bussdepot for å lade bussene.

Fremtiden er elektrisk, med og uten hydrogen, men først må innfrastrukturen på plass.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.