Dårlig brøyting er en av hovedårsakene

Fredag overleverte Norconsult sin rapport «Evaluering av Ruters busstilbud vinteren 2024». Rapporten viser at årsakene til driftsutfordringene i vinter var sammensatte, og trekker fram tiltak for å forbedre tilbudet neste vinter.
Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra byråd for miljø og samferdsel i Oslo Marit Vea og fylkesråd for samferdsel i Akershus Håkon Snortheim. Ruter har stått for selve bestillingen av rapporten.

Norconsults rapport peker på at hovedårsakene til problemene var utilstrekkelig vintervedlikehold av veiene, feilberegnet energiforbruk og problemer med ladeinfrastrukturen. Det tøffe vinterværet var den utløsende faktoren til problemene, men ikke en årsak i seg selv.

I tillegg var det en rekke forhold som i mindre grad bidro til forsinkelsene og innstillingene: bussenes kjøreegenskaper, dårlige dekk, manglende beredskap for vinterdager, mangelfull opplæring av sjåfører og tekniske feil på gamle busser. Rapporten peker også på faktorer i anskaffelsesforløpet som gjorde bussdriften mer utsatt for problemer: problemer som oppstår fra test til fullskala innføring av ny teknologi, risikostyring i konkurransen og beregninger av forventet energiforbruk.

– Det har vært en tøff vinter for kollektivtrafikken. Nå har vi fått en grundig gjennomgang av årsakene til problemene, og også forslag til forbedringer. Jeg skal nå sette meg skikkelig inn i rapporten. Det viktigste er at vi lærer av dette og unngår å havne i samme situasjon neste vinter. Folk skal kunne stole på kollektivtrafikken i Oslo, sier Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Selv om avvikene var størst i Oslo, er det viktig at man trekker lærdom av dette, slik at man kan bygge et robust tilbud også i Akershus. Tilliten til kollektivsystemet avhenger av at det fungerer over alt, sier Håkon Snortheim.

– Vi i Ruter har siden problemene oppstod i vinter jobbet hardt for å forbedre bussdriften, i tett samarbeid med de involverte partene, og denne rapporten er viktig i dette arbeidet. Det er viktig at vi lykkes med overgangen til nullutslipp på en best mulig måte uten kostbare kundekonsekvenser, og skal vi nå FNs klimamålene har vi ikke godt tid, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.