Daimler Busses staker ut veien for CO2-nøytralitet

Daimler Buses har nå trukket opp hovedlinjene for CO2-nøytrale kjøretøy fremover. Stikkordene er elektrisk fremdrift ved hjelp av batterier og hydrogenbaserte brenselceller. Sterkest fokus liger på hovedmarkedene i Europa og Latin-Amerika.

Blant målene er at det i Europa skal tilbys bare CO2-nøytrale bybusser fra 2030, og tilsvarende i andre segmenter fra 2039.

Viktigste elektriske bussprodukt så langt har vært Mercedes-Benz eCitaro. Den har vært på markedet fra 2018. Mot slutten av inneværende år kommer den med en ny generasjon høytytende batterier, og allerede neste år kan eCitaro leveres med hydrogenbasert brenselcelle rekkeviddeforlenger. Som dette indikerer, skal brenselcellene kun benyttes til å gi batteriene tilførsel av energi, ikke til selve fremdriften av bussen. Det vil bli benyttet hydrogen i gassform og et trykk på 350 bar. Med denne teknologien vil rekkevidden fro solo-busser være på inntil 400 km.

Selskapets første helelektriske intercity-buss er planlagt fra 2025, mens turbusser med hydrogenbaserte brenselceller er forventet å komme mot slutten av inneværende tiår.

I tillegg til selve bussproduktene planlegger Daimler Buses også for å kunne levere all nødvendig elektrisk infrastruktur knyttet til lademuligheter og påfylling av hydrogen for bussvarianter som trenger det.

Till Oberwörder, leder for Daimler busser, sier at selskapet har en klar ambisjon. – Som en globalt ledende bussprodusent vil vi bidra til det grønne skiftet og være blant de førende når det gjelder å oppnå dette, sier han og fortsetter: – Vi følger en klar strategi for elektrifisering og vil tilby CO2-nøytrale busser i alle segmenter.I Europa er vi der senest i 2030 når det gjelder bybusser, og vi vil ikke investere i noen Euro VII-teknologi.

Daimler Buses arbeider med det grønne skiftet også utenfor Europa. Ved bussfabrikken i São Bernardo do Campo i Brasil produserer selskapet det nylig lanserte elektriske chassiset eO500U, som i stor utstrekning er basert på eCitaro. Busser bygd på dette chassiset har en rekkevidde på inntil 250 km. Daimler Buses har så langt mottatt bestillinger på rundt 100 slike chassiser fra Brasil som er hovedmarkedet i Latin-Amerika.

Mercedes-Benz eCitaro leveres som både solobusser og leddbusser.
Daimler Buses vil også kunne levere all nødvendig infrastruktur.
Daimler Buses satser på hydrogenbaserte brenselceller der det trengs større rekkevidde enn det som kan leveres med kun batterier.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.