Cominor klaget på flybussvedtak – tapte saken

Cominor klaget inn vedtaket om at det kun er Bussring som får parkere utenfor terminalbygget på Langnes. Kommunen har bekreftet at dette er privat område og dermed tapte selskapet klagesaken. Cominor får ikke kjøre inn på området før neste anbudsrunde om fem år.

Bussring AS vant tidligere i år anbudet om å kjøre flybuss mellom Tromsø sentrum og flyplassen på Langnes. Dette gav den også rett på holdeplassen like ved terminalbygget. Cominor som tidligere har kjørt flybuss, mistet dermed muligheten til å slippe av, eller ta opp reisende på holdeplassen utenfor terminalen. De, som alle andre aktører som vil kjøre buss til flyplassen, må ta til takke med en plass et stykke unna terminalen. Dette klaget de på, skriver iTromsø.

De kontaktet kommunen og forhørte seg om veien var kommunal eller privat. Kommunen bekreftet at veien var privat og at de ikke har vedlikeholdsansvar for siste veistykke opp til terminalen. Dermed tapte Cominor og må ta til takke med en mindre lukrativ holdeplass frem til neste anbudsrunde om fem år.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.