Busway (BRT) på ring 1 i Oslo?

17-09C495-04I over to år har Vegvesen, Oslo kommune og Ruter jobbet intenst med en ny plan for kollektivtrafikken på Ring 1 i Oslo. Nå har de kommet frem til at bussene bør få kjøre i midten av veibanen.

Løsningen som nå har kommet opp i lyset er samlet mellom permer i en 180 siders raport. Og hva denne raporten har kostet kommer ikke frem. Det som er klart er at det så raskt som mulig må komme på plass bedre fremkommelighet for bussene i og rundt Oslo. Dagens situvasjon er kaotisk og kapasiteten er sprengt. Antall busser skal heller ikke opp i følge politikerene i Oslo. Da må en komme opp med nye ideer som kan få bussen raskere frem.

Men å bruke to år, utallige kroner og en 180 siders raport før de fikk svaret er kanskje i meste laget. Det er utallige byer som allerede har funnet frem til den optimale løsningen. Buss Magasinet var allerede på midten av 2000 tallet på besøk i byer som valgte å plassere bussene i midten eller i egen felt, slik som en kjenner fra Bus Rapis Transit. København er allerede i gang med bygging av midtstilt kollektivfelt og i Stavanger har de også klart å få til denne løsningen i deres Busway konsept.

Konseptet er enkelt. Ved å plassere bussene i midten vil de kunne kjøre uhindret gjennom byens gater. Bilene plasseres ytterst på hver side og hodeplassene mellom bilfelt og bussfelt eller mellom bussfeltene. I rolige bygater kan en klare seg med fotgjengerovergang bort til holdeplass. Men i mer trafikerte gater er endten undergang eller overgang en god løsning.

Slike kollektivfelt vil kunne benyttes av alle typer busser, by-, fortstad og ekspressbusser. 12 meter eller helt opp til dobbelleddet superbusser på 25 meter. De vil også ha en god mulighet til å kjøre forbi eventuelle hinder eller legge seg inn i personbilfeltet der det måtte være nødvendig.

I Najsonal Transportplan som ble lagt frem fredag 12. april ble det nevnt at det skal arbeides med tilsvarende løsninger på vestkoridoren E-18 inn til Oslo i området mellom Lysaker og Oslo sentrum. Her skal store deler av veien legges under lokk og det vil bli bygget seks felt. Forslag som stod oppført i NTP var midtstilt kollektivfelt (BRT). Ved å legge veien under lokk, kan en enkelt bygge trapp og heis ned til midtstilte peronger. Dermed trenger bussene mindre areal og en kan benytte bussfilene som sikkerhetssone for personbilfeltene. Slik løsning er valgt i Istanbul. Løsningen i Istanbul reduserer reisetiden med buss fra den ene siden av byen til den andre med hele 45 minutter i forhold til personbilen.

Det vil også kunne settes inn superbusser på E18. 25 meter lange dobbelleddet busser med kapasitete på over 200 passasjerer. Slike busser har den svenske byen Malmø satset på. De har også valgt hybridløsning for minst mulig utslipp av skadelige avgasser. Systemet er seriehybrid som ikke vil ha en brå overgang fra batteri til forbrenningsmotor, slik som en har slitt med i Tromsø de to siste vintrene. En kan også utstyre seriehybrider med drift på flere aksler, som vil eleminere bort mye av problemene på glatta. Bussene fra Van Hool som skal leveres i Malmø sommeren 2014 tar ikke mer plass i svinger og kryss enn en normal 12 meter buss og kommer lettere frem i forhold til en 15 meter bybuss.

I diskrusjonen etter fremlegging av NTP har det også vært store diskusjoner om når togløsninger skal stå ferdig. Politikere skulle sett på BRT, Superbusser og midtstilte kollektivfelt paralelt med togutbygging. Disse systemene kan komme på plass i løpet av 10 til 12 måneder og til en veldig lav pris. I prosjektet på Ring 1 i Oslo er regningen ganske høy. 35.000 kroner per meter, men da er også bytte av alt vann, avløp og elektrisk i gaten tatt med.

I Istanbul regnet de på deres BRT system. Det kostet under 10 prosent av hva trikk ville kostete. Det tok bare 11 måneder å bygge BRT gjennom hele byen og vedlikeholder årlig ligger på kun ti prosent av hva skinnegående vedlikehold koster. Miljøgevinsten er også enorm. Byggingen gikk raskt og utslipp av klimagasser fra anleggsmaskiner ble meget lav, da det ikke var store inngrep over lang tid. Bussene tilfredstiller Euro 5 og EEV som gir 97 prosent mindre utslipp en eldre dieselbusser og totalenergibehovet er noen få prosent i forhold til trikk og bane gjennom hele livssyklusen.

Ved å paralelet bygge BRT, midtstilt kollektivfelt og bane i store byer her i Norge kan en raskt dekke opp det enorme behovet for kollektivløsninger for pendlere og reisende til og fra sentrum. Samferdselsministeren Marit Arnstad presiserte tydelig under pressemøtet til NTP at det må også fokuseres på vei, da store deler av kollektivtransporten går med buss i Norge.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.