Bussring blir ny flybussoperatør i Tromsø

Torsdag 21. april ble det klart at Bussring ble tildelt flybusskjøringen i Tromsø i tiden fremover. Dette avslutter en over 40 år lang flybussepoke for Cominor. Dette er første gang siden flyplassen ble åpnet at et annet selskap en Cominor, eller Tromsbuss som det het fra gammelt av, blir tildelt flybusskjøring til og fra Tromsø Lufthavn Langnes.

Det var ingen anbudsprosess som lå til grunne for valget av ny flybussoperatør i Tromsø. Like over nyttår i år inviterte Avinor åtte ulike busselskaper om å konkurrere om to parkeringsplasser utenfor terminalbygningen på Tromsø Lufthavn. Denne uken ble det klart at Bussring er den nye flybussoperatøren i Tromsø i årene som kommer.

Avtalen Bussring har fått omfatter disposisjonen av to parkeringsplasser utenfor terminalbygningen på flyplassen. Dette hindrer ingen konkurrerende selskaper om å drifte flybuss til Langnes, men konkurrerende selskaper må finnes seg alternative steder å stoppe. Cominor, som har hatt kjøringen siden flyplassen åpnet, vil ikke slutte å kjøre flybuss av den grunn. Allikevel er en æra over, og for første gang i Tromsøs historie, vil det fra sommeren av være røde busser som plukker opp passasjerer til Tromsø sentrum utenfor terminalbygningen ved Tromsø Lufthavn Langnes.