Bussprosjekt var svindelprosjekt

Drømmen om å løse trafikkutfordringer med en unik buss som kunne la biler passere under den viste seg å være en storstilt svindel. Nå et 32 personer bak prosjektet mistenkt i saken, som bare øker i omfang. 

En skal ikke tro alt en leser og ser i nyhetene. De aller fleste dagsaviser i Norge slo det stort opp da nyheten om den unike bussen hvor biler kunne kjøre uhindret gjennom den nådde Norge. Det kinesiske selskapet Huaying Kailai gikk bredt ut å mente de hadde løsningen på de store trafikale utfordringene i storbyer.

En utrolig bred buss med mulighet for at biler kunne kjøre under, rett og slett gjennom bussen, ble lansert som løsningen. Investorer viste stor interesse og få stilte spørsmål til prosjektet og heller sikkerheten ved denne type bussløsning. 

Pengene rant inn i selskaper og en testbane ble bygget i fullskala i byen Qinhuangdo. Dette førte igjen med seg nye investorer som la penger på bordet. 

Samtidig var det flere som stilte spørsmål til sikkerheten og stort sett hele prosjektet. Høyden fra veien og opp til bussen var begrenset og hva ville skje om et høyere kjøretøy stod i veibanen fremfor bussen eller kom kjørende inn i den bakfra? Hva med biler som ville skifte fil under bussen? Og var dette egentlig en buss, da den gikk på skinner? Er vel mer å regne som tog da. 

Og mens selskapet utnyttet pressedekningen, samt fristet flere investorer med en virkelig testbane, ble kritikere med overbeviste om at det hele var en stort pløff.

Og det viste seg raskt å stemme. Store pengesummer forsvant ut av selskaper og bussen ble parkert for godt. 

Direktør Bai Zhiming kom raskt i politiets søkelys. Telefonlinjene til selskapet ble stengt og i dag er 32 personer tilknyttet selskapet i politiet søkelys. Mistenkt for svindel. 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.