Til alle bussjåfører: Gratulerer med dagen!

I dag, 18. mars, er den internasjonale bussjåførdagen (Bus Driver Appreciation Day). Bussmagasinet ønsker alle bussjåfører tillykke med dagen!

Det å kjøre buss er ikke en enkel jobb. Det krever stor grad av kunnskap, dyktighet, tålmodighet og en rekke andre egenskaper. Men til gjengjeld er det et yrke med stolthet, mye sosial glede og lang historie.

Norsk rutebilhistorie hadde sin begynnelse på slutten av 1800-tallet, med karjol og såkalt omnibus, som var en vogn trukket av hester. Norges første ordinære bussrute med motordrevet kjøretøy gikk i Møre og Romsdal i 1908, fra Molde i nordøstlig retning til Batnfjordsøra. Dette var et gjennombrudd og det dukket opp en rekke rutetilbud og selskaper, og mange steder var det sterk konkurranse om gods og passasjerer.

Før bilen ble allemannseie var rutebilene et transporttilbud brukt av folk flest. Bussen har derfor hatt stor betydning, og har spilt en sentral rolle både i folks hverdag og for utviklingen av det moderne Norge. Busstrafikk er fleksibelt og gir mulighet til å betjene både distrikter og tettsteder. (Wikipedia)

Også i dag er bussen særdeles viktig, men den største veksten ser en i dag i byene. Her formes både byene og miljøene til en hverdag hvor en kan benytte kollektivtransport frem for bil. I Oslo nådde Rute AS nye høyder på antall reisende i 2017. Totalt var det 371 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2017. Dette er en økning på hele 21 millioner påstigninger i forhold til året før. Det er bussene som transporterer flest passasjerer, med 158 millioner påstigninger i 2017. Deretter kommer T-banen med 118 millioner påstigninger, og trikken med 51 millioner. Størst vekst i 2017 finner vi på T-banen med 10,9 %.

Dette hadde ikke vært mulig uten alle de dyktige bussjåførene vi har her i vårt langstrakte og fantastiske land. Her går det en bussrute til nesten hver eneste grend og noen plasser også til «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

I følge tall vi har fått fra Vegdirektoratet er det 91 366 personer i Norge som pr. første januar 2017 har gyldig klasse D. Av de er det 25 779 personer som har YSK kompetanse for persontransport og klasse D. Vi gratulerer hver og en av dere med dagen!

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.