Bussene forsvinner fra Rådhusplassen

Fra og med søndag 6. januar blir det endringer for busslinjer som har kjørt over Rådhusplassen i Oslo. Dagens holdeplass Rådhuset legges ned. I den nye traséen vil bussene stoppe ved Nationaltheatret, nederst i Haakon VIIs gate og nederst i Dronning Mauds gate.

I 2014 ble flere busslinjer flyttet over til Rådhusgata og Rådhusplassen på grunn av omfattende grave- og anleggsarbeider i Oslo sentrum i området ved Stortingsgata og Prinsens gate. Søndag 6. januar kjører bussene igjen i Tollbugata – Nedre Vollgate – Stortingsgata.

Endringen innebærer at dagens holdeplass ved Rådhuset legges ned. I den nye traséen vil flere linjer stoppe ved Nationaltheatret og Kvadraturen tas i bruk i begge retninger. Det vil i tillegg bli opprettet en holdeplass i begge retninger i Nedre Vollgate (Wessels plass), men denne er planlagt ferdigstilt 3. mars.

Det har vært fremkommelighetsproblemer for bussene i området rundt Rådhuset og flere har savnet stoppested for buss ved Nationaltheatret. For mange av Ruters reisende blir dette en god endring.

Ruters reiseplanlegger er oppdatert med tilleggsinformasjon, samtlige berørte stoppesteder har utfyllende informasjon med kart, og det vil være informanter ute på dagens holdeplass ved Rådhuset i dag og frem til mandag (ikke lørdag).

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.