Bus Nordic er klar for bruk

Den nordiske busstandarden Bus Nordic er nå klar til å tas i bruk. Foreløpig kun på engelsk, men snart er den også tilgjengelig på norsk.

– Vi er glade for å kunne presentere den nordiske busstandarden BUS NORDIC, som er utarbeidet i samarbeid med både innkjøper – og operatørsiden av kollektivtrafikken, skriver Kollektivtrafikkforeningen på deres nettside.

Kollektivaktørene i Sverige, Finland og Norge står sammen om denne standarden, som både innkjøper- og operatørsida har deltatt i utformingen av. Danske kollektivaktører vil også delvis ta den i bruk, men de har ikke deltatt i arbeidet. Fra norsk side er det den forholdsvis ferske norske standarden som ligger til grunn.

Håpet er at så mange som mulig vil ta i bruk Bus Nordic, men Kollektivtrafikkforeningen legger ikke skjul på at den kun er veiledende og derfor frivillig å benytte hele eller deler av standarden.

Fordelen er at en ved å benytte Bus Nordic både kan få rimeligere materiell og bussene kan flyttes rundt mellom steder hvor en har forholdt seg til, eller lagt tilrette for bruk av standarden.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.