Blir først i Europa med selvkjørende bestillingsbuss

Fra august kan reisende på Øya i Trondheim bestille selvkjørende buss ved hjelp av en app. Dette er Europas første i sitt slag. AtB, Vy, Miljøpakken og Trondheim kommune står bak testen.

– Dette kan gi helt nye muligheter til miljøvennlige reiser og en langt bedre utnyttelse av busskapasiteten. Denne bussen dekker veldig mye av bydelen Øya, men kun når noen trenger den. Vi er spent på å se bruken og høre tilbakemeldingene, sier Andreas K. Enge som er direktør for strategi og utvikling i AtB.

Kan gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt

Bussen vil ikke følge en fast rutetabell, men være tilgjengelig på bestilling innenfor et definert område på Øya (se kart). Passasjerene kan bestille turer gjennom en bestillingsapp som blir lansert sommeren 2020. Minibussen vil plukke opp passasjerene på ønsket sted, og kjøre til valgt stoppested innenfor det angitte området. Under testperioden vil den selvkjørende bussen alltid ha en sikkerhetsvert om bord. Hensikten med prosjektet er å se om fleksible, selvkjørende busser kan spille en rolle i fremtidens kollektivsystem, og bidra til å gjøre kollektivtilbudet enda mer attraktivt.

Både utprøvd og uprøvd teknologi

Teknologien som gjør dette mulig er utviklet av de norske selskapene Applied Autonomy og GoMobile. Selve bussen er produsert av selskapet EasyMile, og har plass til seks passasjerer.  Bussen er elektrisk og lager minimalt med støy. Den er programmert til å gå i maksimum 16 kilometer i timen og har totalt 15 sensorer. De sørger for at bussen går der den skal og, ikke minst, at den stopper for den minste hindring eller fare.

Selvkjørende buss er tidligere testet både i Trondheim, Kongsvinger og Oslo. Det som gjør prosjektet på Øya spesielt, er muligheten til å bestille bussen til det punktet du selv ønsker. NTNU og SINTEF er med som forskningspartnere, og skal blant annet se på hvordan brukere og andre trafikanter reagerer på den nye teknologien.

– Det er utrolig spennende å være først ute i Europa med å teste selvkjørende busser man kan bestille, som er to store trender innen transport nå. Sammen åpner disse opp for en helt ny måte å organisere kollektivtrafikken på, med små, selvkjørende busser som tar deg fra der du er til større kollektivknutepunkter. Vi håper dette vil gjøre det enklere å reise miljøvennlig, sier prosjektleder Jørgen Kjær i Vy. NTNU og SINTEF er ledende på å utvikle såkalte sikkerhetsbevis for selvkjørende busser og har god erfaring med denne typen utprøving.

– Norge er ledende innen testing av autonome biler og ble rangert som nummer tre i KPMG sin rapport «Autonomous vehicle readiness index», sier prosjektleder i SINTEF Thor Myklebust. Dersom teknologien fungerer godt og publikum opplever at kollektivreiser blir mer attraktive, kan slike løsninger bli  en ordinær del av kollektivtilbudet om noen år.

Allerede i gang

Kjøretøyet må programmeres for området det skal trafikkere. Arbeidet med dette er allerede i gang, og teknologiselskapet Applied Autonomy er  på plass i Trondheim for å programmere bussen slik at den blir kjent med gatene på Øya. Tjenesten vil etter planen bli åpen for reisende i perioden 17. august til 16. oktober 2020. Pilotprosjektet er godkjent av Vegdirektoratet og Trondheim kommune. Beboere, skoler og barnehager på Øya involveres og informeres fra midten av mai slik at de som ofte er på Øya kjenner til nyvinningen før pilotprosjektet settes på veien i august.