– Biogass brukes best til elproduksjon

– Biogass brukes best til elproduksjon, skriver Direktør for Volvo Bussar, Håkan Angnevall i en kronikk i Dagenssamhall.se.

– El er fremtidens drivmiddel for en holdbar kollektivtransport i byene. Der er derfor ikke optimalt å investere i bussteknik som utformes for biogassdrift. Biogassen bør i stedeet benyttes til el for å drive blant annet elektriske busser, skriver Håkon Agnevall som er Direktør hos Volvo Bussar.

I en kronikk i svenske Dagens Samhalle så er han tydelig på at biogass ikke hører hjemme i en forbrenningsmotor, men heller burde benyttes til strømproduksjon i gasskraftverk.

– Klimaforandringene må tas på alvor. Svenske kommuner og regioner er viktige aktører i omstillingen til ett forsilfritt samhold, ettersom kollektivtransporten skal bli mer miljøvennlig og spiller en stor rolle. I et glovalt overblikk er det åpenbart at byer med store klimaabisjoner ser elbusser, uten avgass og støy, som fremtidens urbane transportmiddel, skriver han.

Agnevall skriver også at biogass er en fantastisk energikilde, men at den ikke anvedes optimalt når den brukes som drivstoff i buss.

– Det er betydelig mer effektivt, for ikke miljømessig fordel å benytte biogassen til elproduksjon, som så igjen benyttes i kollektivtransport. I en rapport fra IVL Svensk Miljøinstitutt peker på at en elbuss i bytrafikk kommer to til to og en halv gang lengre enn en gass buss på samme mengde biogass – om den omvandles til el først, skriver Agnevall videre.

– Mattias Goldmann mener at biogassbusser ikke får statlig støtte i Sverige. Han glemmer at biogass er skattesubsidiert, mens elbusser er belakt med elskatt. Totalt så subsidieres gassbusser i sverige med rundt 520 millioner kroner pr. år. Den svenske regjeringen tidsbegrenset elbusspremie er på 100 millioner kroner i året. Det er lite sett i forhold til hva gassbussene subsidieres med årlig, og tilleggene som kommer til bygging av biogassanlegg og infrastruktur med fyllestasjoner, skriver han videre.

Han viser til at elbusser har den store fordelen at de skiller seg fra andre busser med at de er støyfrie, som igjen er viktig for fremtidens byutvikling. Elbusser kan i flere miljøer kommer nærmere passasjerene og i en snar fremtid kommer vi til å ha holdeplasser som er innendørs, som på biblioteket, skoler, sykehus og kjøpesentre som noen eksempler.

– Elbusser har så mange tydelige fordeler at det burde være selvklart at en lar dem bli en større del av kollektivtransporten i moderne byer, avslutter Angevall.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.