– Beste måten å få bedre byluft

Å innfase elektriske busser raskt er den beste måten å få bedre byluft, mener Leevon Tian, europeisk salgssjef for BYD.

I disse dager er Leevon Tian fra BYD i Oslo for å snakke om elektrifisering av kjøretøyparken. Han holdt tirsdag ett innlegg på Zero-konferansen om hvordan en raskest kan forbedre miljøet og luften i byene. 

– I Kina har vi store utfordringer med dårlig luftkvalitet, ikke bare de store byene som Beijing og Shanghai, men også mindre byer, forteller Tian. 
Han kunne vise frem bilder fra flere byer av ulike størrelser hvor forurensingen lå lavt over byene. 

 – Regjeringen i Kina har ulike subsidier til innfasing av alt fra private hybrid- og elektriske kjøretøy til el-busser. Shenzen er en by som nå har innført forbud mot nye dieselbusser. Det skal kun gå elektriske busser i byen. Og BYD sammen med enkelte andre leverandører bytter nå ut 17.000 busser til elektriske busser, forteller han og legger til at dette gjelder hele byen og tettstedene rundt.

Han understreker at det i Kina betyr mye på luftkvalitet og klima når en går fra busser, lastebiler og privatbiler med ingen eksosrensing til ren elektrisitet. Luften blir mye bedre og sentrum blir nærmest støyfri. 

 – Subsidiene fra regjeringen har fungert og nå reduseres støtten. Men dette er fordi bussene blir rimeligere og de holder høy kvalitet. Våre busser kan kjøre i daglig rute fra ti til tolv år, forklarte Tian da vi fikk en kort prat med han etter foredraget. 

Han viser til at deres busser har gått i trafikk i mange år. De første bussene kommer nå tilbake til fabrikken for grundig gjennomgang og de eldste nærmer seg ti år gamle. 

 – Vi har ikke byttet batterier. De holder mye lenger enn anbudsperioden og får et nytt liv, sier han og viser til at BYD bruker eldre batteripakker i boliger og siden også i mindre enheter til gatebelysning drevet av solcelle.

Nå kommer det to BYD leddbusser til Oslo i desember. Disse skal driftes av Nobina og i 2018-19 vil det komme nær 100 el-busser av ulike merket til Oslo. 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.