Autonome kjøretøy – neppe i min levetid

En av Apple-grunnleggerne Steven Wozniak har mistet troen på selvkjørende kjøretøy i nivå 5. Han tror neppe det er autonome biler og busser på veien i hans levetid.

Mannen som var med å etablerte Apple sammen med Steve Jobs, Steven Wozniak, har mistet troen på selvkjørende kjøretøy. Han mener at de, sammen med andre teknologieselskaper har villedet folket.

I et innlegg på en konferranse om bilens fremtid i Las Vegas uttalte Wozniak til ExtremeTech at han ikke lenger hadde troen på at det vil komme autonome kjøretøy i nivå 5 (helt selvkjørende og uten ratt, red. anm.) i hans levetid. Disse bilene vil kreve helt spesielle kjørebaner avstengt fra annen trafikk og fotgjengere.

Tester som er blitt utført har vist at bilindustrien muligens har forhastet seg sammen med teknologiselskapene. Flere alvorlige ulykker har på lang vei bevist det.

Også i Oslo, hvor Ruter AS har flere selvkjørende busser i trafikk har det vært utfordringer. De største utfordringene har vært at medtrafikkanter, både gående, syklende og kjørende har lite respekt for disse selvkjørende kjøretøyene. Dermed blir det mange unødvendige stopp og flere bråstopp.

«Jeg var helt sikker på at vi skulle ha autonome biler som bare ville dra hvor som helst og kunne gjøre alt som et menneske gjør», sa Wozinak. Han viste til Tesla som på mange måter skulle ta oss dit. Elon Musk lovet verden en autonom kjøretøypark.

«Se hvor mange feil bilen gjør. Det dummeste menneske i verden ville vite hvordan man takler disse utfordingene», sa Wozinak under konferransen i Las Vegas.

Så skal en tro Apple grunnlegeren så kan en se langt etter autonome busser, biler og lastebiler. Men at teknologien er med å gjøre hverdagen tryggere for bilistene, er det ingen tvil om.

https://www.extremetech.com/extreme/300927-steve-wozniak-no-self-driving-cars-in-my-lifetime

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.