Åpnet den 101 T-banestasjonen

Søndag åpnet den nye T-banetunnelen i Oslo mellom Økern og Sinsen, og Løren stasjon blir den 101. stasjonen i T-banenettet. Banen binder øst og vest i Oslo sammen på en ny måte og åpner samtidig for en etterlengtet frekvensøkning på Linje 3. ­­

– Dette er en historisk dag og vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til en ny T-banehverdag, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø og administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Svært vellykket arbeid
Etter nesten tre års byggetid ble den nye tunnelen og stasjonen høytidelig åpnet søndag. Den 1,6 kilometer lange tunnelen er sprengt ut under Oslo og gir en direkteforbindelse fra Grorudbanen vestover mot Sinsen, Storo og Nydalen. Stasjonen, som ligger 26 meter under bakkenivå, tilsvarer et bygg på ti etasjer og er den første nye stasjonen i Oslo på ti år. Oslo er dermed byen i Norden med flest T-banestasjoner. Den særegne stasjonen er utsmykket med markante kunstverk som skaper en helt spesiell ramme for de 8000 kollektivreisende som er ventet å bruke stasjonen daglig.

– Lørenbanen med Løren stasjon er det største og viktigste kollektivtrafikkprosjektet i Oslo på 10 år. Arbeidet har vært krevende, men vi har holdt både fremdrift og kostnader i tråd med budsjett og fremdriftsplan. Det er gledelig å konstatere at vi har lykkes svært godt i arbeidet med Lørenbanen. Dette gir mer kollektivtrafikk for pengene, sier Sporveissjefen Cato Hellesjø. – Det skyldes i stor grad svært god planlegging, prosjektledelse og gjennomføring av hele prosjektet. Det er også en gledes dag for Oslo by som nå får knyttet til seg enda en ny bydel til T-banenettet.

Dobler frekvensen på linje 3
Løren stasjon og Lørenbanen betyr mye for byutviklingen på Løren og knytter en voksende bydel til et effektivt og kapasitetssterkt T-banenett. Samtidig frigjør Lørenbanen plass i fellestunnelen gjennom sentrum slik at alle østlige linjer i Oslo nå får to avganger i kvarteret.

– Det som er en gledelig dag for våre kunder her på Løren er faktisk en enda mer gledelig dag for våre kunder som benytter linje 3. Ikke bare gjenåpner banen helt ut til Mortensrud i dag, denne tunnelen gjør også at vi kan doble frekvensen til to avganger i kvarteret her, sier Bernt Reitan Jenssen.

Kollektivløft for ny bydel
– Lørenbanen og Løren stasjon er en milepæl for utviklingen av nye boligområder i Oslo. Med stasjon nummer 101 på T-banenettet får beboerne og næringslivet på Løren et skikkelig kollektivløft og en effektiv forbindelse til resten av byen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det nye byrådet har satt ambisiøse mål om klimakutt og redusert biltrafikk i bystyreperioden. Videreutvikling og styrking av kollektivnettet er helt nødvendig for å nå disse målene.

Åpningen av Lørenbanen, sammen med dobling av kapasiteten på Østensjøbanen og ny rutetabell gir betydelig økt kapasitet i kollektivnettet. Dette er viktige grep for å få enda flere til å reise klimavennlig og gi Oslos innbyggere en enklere hverdag, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

Lørenbanen er bare starten
Utbyggingen på Løren er bare starten på befolkningsveksten som kommer i Oslo og Akershus. Derfor haster det å komme i gang med de neste store infrastrukturprosjektene.

– Oslo vokser med 12.000 nye innbygger hvert år. Gode baneløsninger er avgjørende for å møte det økte transportbehovet. En ny sentrumstunnel må på plass om ikke T-banenettet skal bli overbelastet. Det vil koste minst 16 milliarder kroner. Vi skal ta vår skjerv, men Oslo kan ikke ta denne regningen alene, her må staten på banen, sier Raymond Johansen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.