dsc_0740Vegdirektoratet har tidligere sendt på høring forslag til forenklinger for godkjenning av kjøretøy og tilhenger som er importert fra USA. Nå sender Vegdirektoratet ut ytterligere forslag, og utvider endringene til også gjelde biler fra Canada. I høringen foreslås blant annet:

  • Å fjerne kravet om at kjøretøyene skal ha oransje, blinkende, retningslys. Dette innebærer at det skal aksepteres lysutrustning som er original i landet kjøretøyet kommer fra, for eksempel røde blinklys.
  • Å fjerne det foreslåtte forbudet mot godkjenning av delvis oppbygde kjøretøy.
  • Å fjerne det foreslåtte forbudet mot å kunne benytte bruktimporterte tunge kjøretøy i løyvepliktig kjøring.