Anbefaler fortsatt munnbind på bussen

FHI og Helsedirektoratet anbefaler fortsatt bruk av munnbind på kollektivtrafikk i Oslo der man ikke kan holde minst en meters avstand. – Fortsatt er avstand den viktigste faktoren for å forebygge smitte. Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak, understreker Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

I enkelte situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning.

Regjeringen bestemte 14 august å anbefale bruk av munnbind på offentlig transport når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre passasjerer. Folkehelseinstituttet har denne uken tatt utgangspunkt i de 9 kommunene med mere enn over 20 tilfeller per 100 000 siste 14 dager og flere enn 5 tilfeller siste to uker, for å kunne gi oppdaterte råd om munnbind. Flere av disse kommunene ligger i tidligere Østfold fylke og er del av «Østfold-utbruddet», som vurderes å være under kontroll.

Da det fortsatt er et høyere smittepress i Oslo, anbefaler Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet inntil videre å forlenge rådet om munnbindbruk på offentlig transport der en ikke kan opprettholde 1 meters avstand. I tillegg er råd om munnbindbruk gitt av lokale myndigheter i Bergen. FHI har tett og god dialog med de lokale myndighetene i Bergen, og støtter dem i de konklusjonene de har trukket.

FHI følger utviklingen for å se effekten av smittesporing, råd om ansvarlig sosial atferd og andre smitteverntiltak.

Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak

Den siste oppsummeringen av kunnskap som Folkehelseinstituttet har gjort viser at avstand på 1 meter eller mer reduserer risikoen for smitte med anslagsvis 80 prosent. Munnbind brukt i befolkningen har kun en smittereduksjon på anslagsvis 40 prosent.

– Det betyr at smitterisikoen kan øke hvis vi erstatter anbefalingen om avstand på minst 1 meter med bruk av munnbind. Det viser også hvor viktig det er at folk fortsetter å holde minst 1 meter avstand til andre enn sine nærmeste, slik at viruset ikke sprer seg, sier Vold.

Kan være aktuelt på kollektivtransport

Ved økende smitte i samfunnet anbefaler FHI at folk bruker munnbind i kollektivtrafikken når en ikke kan opprettholde 1 meters avstand. En typisk slik situasjon er rushtiden i kollektivtransporten. særlig i de store byene.

Ikke alle personer kan, av medisinske og andre årsaker, bruke munnbind. Uansett hvor stort smittepress, er det viktigste tiltaket å legge til rette for å kunne opprettholde minst 1 meters avstand. Der det ikke er mulig, kan bruk av munnbind redusere risiko for smitte, men vil ikke kunne erstatte avstand som tiltak. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.