Alternative drivstoff i sentrum på Zero-konferansen

Biodiesel, hydrogen, biogass eller strøm. Valgene var mange under Zero-konferansen forleden. Vi tokk en nærmere titt på noen av alternativene.

Biogass er godt utbygget både her til lands og i vårt naboland Sverige. I store deler av Østfold kjøres bussene på biogass. Det er også godt utbygget i Oslo og Trondheim. Nå kommer også Vestfold på banen ved oppstart av førstkommende anbudsperiode.

Biogass er oftest produsert lokalt av matavfall, kloakk og andre egnede produkter. Fredrikstad var tidlig ute med å kjøre busser på biogass og det har vært en av føringene for resten av landet. Utenom det så har en sett på Sverige, som har hatt stor suksess med biogass.

Ofte så er det den mulige pristillegget som skremmer politikere fra å velge biogass, men ved sist anbudsrunde i Vestfold, så havnet biogass kun fem prosent over i pris i forhold til diesel. Da tatt hele totalbilde med i regnestykket. Og gassbransjen mener også at det er veldig viktig å ta med miljøregnskapet ved at biogassbusser er klimagassnøytrale.

Hydrogen som drivstoff er ikke noe nytt, men har ikke vært satt ut i full skala enda. Kun noen få bilprodusenter har tørt kaste seg ut på markedet med serieproduksjon. Ellers så er det testprodukter som triller i Europa av busser. Her i Norge så triller det fem hydrogenbusser i Oslo i et testprosjekt sammen med flere organisasjoner og EU.

Men hydrogen som drivstoff er kanskje ikke rett rundt hjørnet. I de tilfellene hvor dette fungerer, så er det gjennom en brenselcelle som produserer strøm til en elektrisk drivlinje. Dette er ganske så vedlikeholdsfritt og holdbart. Men det koster en del penger. Og produksjonen av hydrogen krever mye energi. Har en overskuddsenergi fra industrien, slik som anlegget på Rosenholm, så kan en se gevinsten i det. Det ville også kunne gjennomføres ved å benytte mer av vårt eget overskudd av energi, enn å selge vår strøm ut over landegrensene.

G2polarBiodiesel laget på slakteriavfall, rapsolje eller tre kan gi oss HVO, eller EN590 Geir Ingeborgrud hos G2 Polar mener det skal betegnes. Han selger drivstoffet i stor skala nå og understreker at vidundermiddelet kan benyttes på alle dieseldrevne kjøretøy, båter og maskiner.

– Vi har tatt frem et drivstoff som under modifisering kan benyttes på alle dieselmotorer. Det gir lavere utslipp, bedre forbrenning og bedre kaldstart, sier Ingebrogrud.

Allerede nå har G2 Polar fått godt fotfeste med avtaler hos Nettbuss og en rekke andre aktører innen tungtransport. Prisen er også fordelaktig, men kan ikke konkurrere med biogass, om valget og infrastrukturen rundt gass er på plass. Prisen er indexregulert opp mot fossilt drivstoff og følger dermed samme kurve. Så per dags dato ligger literprisen på rundt 11 kroner literen med mva.

Foto: Geir Ingeborgrud forklarer her i praksis forskjellen mellom biofyringsolje og G2Polar (klar væske).

Mer om de alternative drivstoffene kan dere lese om i neste Bussmagasinet. Dette var kun et lite utdrag.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.