– Alt må bli utslippsfritt

Arendalsuka: Klima- og Miljøvernminister Ola Elvestuen (V) kom med en klar tale under konferansen om bærekraftig kollektivtransport onsdag. «Alt må bli utslippsfritt,» sa han og viser da til alle typer av kjøretøy fra kantklipper til cruisebåter.

Kollektivtransport = Bærekraftig var navnet på en av onsdagens viktigste konferanser under Arendalsuka. Klima- og Miljøvernminster Ola Elvestuen som selv sier han kun benytter seg av kollektivtransport var klar i sin tale når det kom til bærekraft. I følge han så må det bli mer handling enn ord fra nå av for å nå regjeringen og EU sine utslippsmål. I tillegg krever han at flere parkere bilene sine og velger alternativ transport.

«Vi må opp med tempoet når det gjelder å bli utslippsfrie. Dette gjelder spesielt kjøp av elbusser i byene. Ruter har satt seg noen mål og det ser ut som de vil klare det,» sier Elvestuen og retter seg mot kollektivselskapene som må bli mer tydelige når det kommer til innkjøp av nytt bussmateriell.

Men han viet også mye av sin taletid til å berømme regjerningen for å ha hårete mål om reduksjon av klimagasser.

«Det må sterk vilje over tid til,» sier Elvestuen når det kommer til å oppnå målene som både dem og EU har satt seg. Og han mener også at befolkningen må agere bedre. Det å ta i bruk nye løsninger slik som app for bedre mobilitet og de må endre reisevanene sine.

«Apper er bra for kollektivtransporten og må bygges ut bedre over alt. I tillegg så vil tiden fremover også vise hvor stor grad vi vil se autonome systemer som busser, biler med mer,» sa han og viste til forsøksprosjekter med autonome busser i flere deler av landet.

«Jeg tror at vi også i fremtiden vil se behovet for de tunge busslinjene inn- og ut av sentrum, men at det vil komme andre løsninger på den første- og siste biten av reisen (last-mile, red.anmerking). Med mindre kjøretøyer,» sier han og sikrer dermed at bussjåførene fremdeles vil ha en jobb å gå til.

I tillegg nevnte han at byutviklingsavtalene som tidligere var regjerningens belønningsordnings og som vil bestå. Den har og er en viktig del av utviklingen av gode kollektivløsninger i de store byene.

«Det er en viktig del av utviklingen. Det er viktig med å få på plass godt kollektivtilbud og ikke minst frekvens,» understreker han som selv er en habil kollektivtransportbruker.

Mot slutten av sitt innlegg kom Elvestuen inn på at vi nå fremover må se på området fra Stavanger, Bergen, Trondheim til Stockholm og Købehavn som Oslo regionen hvor kollektivløsninger må prioriteres.

«Jeg ser på hele dette området som Oslo-regionen og her bør det bygges ut godt kollektivnettverk, og da også hurtigtog. Jeg ser at det vil innen relativt kort tid også komme elektriske kortbanefly. Men det vil ikke dekke behovet for forflyttning mellom de store byene, da kapasiteten blir for liten. Her må buss og tog ta hovedansvaret,» avsluttet Elvestuen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.