Alkolås viser at en tar trafikksikkerheten på alvor

I løpet av høsten vil det trolig komme et påbud om alkolås i yrkeskjørtøy. Safestart Norge har alkolås med unike løsninger som tilpasses alle deres kunder.

Alkolås er et viktig signal om kvalitetssikring og HMS i bedriften. Dette skaper et enda mer pålitelig, og dermed også et enda mer konkurransedyktig selskap, som tydelig viser å ta trafikksikkerhet på alvor.  Dignita merker hvert kjøretøy, for den stolte sjåfør og bedriften den representerer.

– Vi satser stort i Norge med Dignita Alkolås og Dignita Alkometer, som er CENELEC Godkjente og Sertifiserte iht kravene i EU/EØS. Alle våre Dignita produkter, er testet og godkjent av MHF. De er meget pålitelige, nøyaktige, rask responstid og er veldig brukervennlige med et tydelig display. De er også utviklet spesielt for å håndtere våre nordiske temperaturendringer, og har en enkel knapp for sjåførbytte, sier Stig Hopland hos Safestart Norge, et datterselskap til Sagasystem.

– Dignita produktene blir levert til oss fra Dignita System AB i Sverige, som er et meget kompetent Svensk teknisk firma, med lang erfaring innen motorbransjen, trafikksikkerhet og designutviking. De er et børsnotert selskap, og har som mål å utvikle produkter av særdeles høy kvalitet, til meget konkurransedyktige priser, og som kan minske antallet ulykker forbundet med kjøretøy og arbeidsliv, forteller han videre.

Safestart Norge får stadig nye kunder og flere og flere etterspør Dignita Alkolåser og Alkometere, som begge er på størrelse med en IPhone. En Alkolås blir fastmontert i et kjøretøy, er i tillegg en tyverisikring og må blåses i – etter at tenningsnøkkelen er slått på. Deretter blåses det inn i Alkolåsen, er man ikke alkoholpåvirket, så vris nøkkelen helt om, og tenningen starter.

Et Alkometer har samme funksjon, men er ikke koplet opp mot en tenningslås. Det er et håndapparat som er fritt, som kan oppbevares i lommen og blåses i for å se at en er klar til å ferdes på veien eller på sjøen, på en MC eller hvilket som helst kjøretøy.

– Dignita er et godt og sikkert produkt, og vi leverer og monterer til kunder over hele landet. Samtidig er vi inne i en fase hvor vi også kan sertifisere og godkjenne utvalgte samarbeidspartnere og forhandlere, for montering og kalibrering i Norge, sier han.

Lenge har det vært arbeidet med et lovverk som krever alkolås i alle yrkeskjøretøy i Norge. Men dette arbeidet har tatt tid. Nå ser det ut til at et nytt lovverk straks er klart og kan settes ut i live. Mange busselskaper har allerede valgt å installere alkolås i deres kjøretøy ved nykjøp. Og flere velger å ettermontere. Dette er med å senke risikoen for at en sjåfør skal kjøre ut på veien i alkoholpåvirket tilstand.

I tillegg kan en fange opp de som eventuelt er i faresonen med å kalle de inn til samtale om det er nødvendig. Det kan være mange ulike grunnet til at sjåføren har alkohol i blodet. Vedkommende kan ha feilberegnet tiden fra siste glass til arbeidsdagen starter. Det kan også være snakk om ensomhet eller problemer i livet som har tatt overhånd. Når vedkommende har blåst og ikke fått startet bussen, så vil en hos mange selskaper bli kalt inn til samtale. Og en risikerer å miste jobben om det blir gjentatte ganger med kjøreforbud.

Busselskap Bussmagasinet har snakket med har laget et system på dette. Ved første gang utslag på alkolås blir det kalt inn til samtale. En blir tilbyd proffesjonell hjelp om det er nødvendig. Gjentas det at en får utslag på alkolås vil en kunne miste jobben. Men det er først og fremst for å hjelpe sjåførene som måtte ha behov for hjelp. Busselskapet understreker at de ikke mistenker noen, men kommert et lovpålegg i forkjøpet. Og de kan spare mye penger på forsikring av kjøretøyet, samt mulighet til gunstig forsikring via leverandør.

– I tillegg tilbyr vi en meget gunstig Forsikring for fører av kjøretøy utstyrt med Dignita Alkolås. Dette er uavhengig av alle andre forsikringer, egne eller firmaets.  Den utløser kr. 1 million NOK i utbetaling til de etterlatte ved død, og koster kun kr. 2.- pr. dag, altså kun kr. 730.- pr. år, sier Hopland hos Safestart Norge.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.