ABB og Vy samarbeider om grønt skifte med første elbusser på Nord-Vestlandet

Ladeløsninger fra ABB skal fylle ren og fornybar energi på Vy elbusser i Ålesund og omegn.

Som et ledd i Norges mål om 50 til 55 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser innen 2030, leverer ABB ladere til 10 batterielektriske busser som Vy Buss tar i bruk i Ålesund, Giske, Sula og Skodje kommuner fra 1. januar 2021.

– Vår ambisjon er å være ledende når det gjelder moderne og fossilfri teknologi, slik at kundene våre kan nyte grønn og smart transport, sier Ole Engebret Haugen, administrerende direktør i Vy Buss.

Støtter FNs bærekraftsmål

– Dette er nok et viktig bidrag til det grønne skiftet og vi ser frem til et fruktbart samarbeid med Vy Buss, sier Gøran Salomonsen, administrerende direktør hos ABB Electrification Norway AS. – Vy Buss sin satsing på elbusser støtter FNs bærekraftsmål, som bærekraftige byer og samfunn og å stoppe klimaendringene.

Ifølge Møre og Romsdal fylkeskommune skal elbussene totalt kjøre minst 750 000 km årlig. Det vil gi en reduksjon på 840 tonn CO2 per år, noe som tilsvarer utslipp fra om lag 420 fossildrevne biler. I tillegg blir NOx redusert med 97,5 prosent og svevestøv (PM) med 89 prosent.

Elbussene er også et godt tiltak for å redusere støy for både omgivelser og passasjerer og kutter driftskostnader. En elektrisk motor er om lag tre ganger så energieffektiv som en fossilmotor. Dermed kan elbussen kjøre tre ganger så langt på samme energimengde som en dieselbuss.

Vy Buss har valgt 12 meters Volvo 7900 Electric til rutene. Elbussene får batteri på 330 kWh med rekkevidde på rundt 200 km. ABB Terra lynladere sørger for ladingen. Hver lader har 2 standard CCS-tilkobling (Combined Charging System) for lading av 2 busser samtidig dersom aktuelt.

Smarte løsninger

Bussene utstyres med nye IKT-løsninger. De får blant annet signalprioritering mot lyskryss for raskere grønt lys. Det installeres også automatisk passasjertelling for statistikk og analyse av hvor kundene kommer på og går av bussen. Det gjør det enklere å planlegge hvor og når det må settes inn ekstra kapasitet på rutene.

ABBs ladere inngår i ABB AbilityTM-porteføljen av oppkoblede løsninger, selskapets forente, digitale tilbud på tvers av ulike bransjer med over 210 løsninger hittil. Løsningen inkluderer blant annet betalingsløsninger, innsikt i bruksmønsteret, bedre styring, maksimal oppetid, økt effektivitet og optimal drift.

Vy Buss er Norges største bussoperatør med en markedsandel på rundt 30 prosent. Operatøren leverer lokaltrafikk, ekspressbusser, turkjøring, shuttletrafikk og flybusser.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.