Fra 800 soner til 13 i Trøndelag

1. januar var datoen da Nord Trøndelag og Sør Trøndelag ble en region. Samtidig ble 800 billettsoner til 13. Men prisene gikk samtidig noe opp på enkeltbilletter.

Sør Trøndelag og Nord Trøndelag er nå historie. Fra og med 1. januar er det nye navnte Trøndelag for regionen hvor Trondheim er den største byen. Samtidig gjennomgikk regionen en stor endring på sonestrukturen. Fra å ha over 800 billettsoner, ble dette nå bare 13. Men samtidig gikk også prisen opp for enkeltreiser med nær 12 prosent.

– Prisnivået er som sagt politisk vedtatt. Det er et mål at flere skal reise kollektivt, og vi ser at det er en god utvikling på at flere og flere reiser med periodebilletter. Det betyr at flere velger å reise kollektivt fremfor å benytte bilen. Med periodebillett kan du reise så mye du vil innenfor den perioden som er kjøpt i sonene den er kjøpt for. Dette gjør terskelen lavere for å benytte kollektiv når du først har periodebillett, som er positivt, sier Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift i AtB, til Adresseavisen.

Før nyttår kostet en sonebillett 32,80 kroner på mobilapp, mens den nå etter nyttår koster 37 kroner. Men for en reise mellom Oppdal og Trondheim er prisen gått betraktelig ned. Her kostet en vei kroner 239. Mens den i dag koster 111 kroner. Altså redusert til under det halve.

Samtidig med sammenslåingen av fylkene ble det også en felles mobilapp for hele regionenen. Men for at kundene i den nye regionen skal ha full glede av det nye sonesystemet og prisene, må en laste ned en oppdatert mobilapp fra AtB. Og dette gikk ikke helt smertefritt den første dagen.

Enkelte opplevde problemer knyttet til oppdateringen og andre fikk opp en mye høyere pris på billetten. Sistnevnte sier AtB skyldes at det finnes flere stoppesteder i regionen med samme navn, og taster en feil, så blir reisen dyrere. De anbefalte passasjerene å se nøye på reisen de hadde valgt og legge merke til om prisen ble unormal høy.

– Vi er godt fornøyd med omlegginga, og selve appen fungerer greit. Vi håper det fungerer bra både for passasjerer og sjåfører, sier Opsal til Adresseavisen.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.