6 av 10 bruker håndholdt telefon i bilen

Nesten 60% av norske bilførere bryter loven og bruker håndholdt mobil i bilen, viser en fersk undersøkelse. Men det er kun 1 av 10 som sier de har gjort det den siste uken.

I en undersøkelse utført av Infact på vegne av Continental Dekk svarer kun 44 prosent at de ikke har brukt håndholdt mobil mens de har kjørt bil. I Norge har det vært forbudt å bruke håndholdt mobil mens man kjører bil siden 2000. I loven står det at man har lov til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder. Holderen skal være montert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets originalinnredning. Blir du tatt får du en bot på 1700 kroner.

– At nesten 60 prosent bryter loven er bekymringsverdig. Hos Continental jobber vi med en Vision Zero, som har et mål om null ulykker, dødsfall og skadede i trafikken. Det er ikke sikkert teknologi alene kan gjøre at vi oppnår denne visjonen. Også holdningsendring må til, og da er dette skremmende tall, sier produktsjef hos Continental Dekk Norge, Knut Knudsen.

Heldigvis er det kun 10,8 prosent som sier at de har brukt håndholdt mobil mens de har kjørt bil den siste uka, men i følge Knudsen er dette 10,8 prosent for mye.

– I et notat fra Samferdselsdepartementet i år kommer det frem at mobilbruk gir fra 22 til 164 ganger høyere risiko for ulykker enn vanlig kjøring. Problemet er nok at boten i dag kun er på 1700 kroner, og det er ikke avskrekkende nok. Vi støtter forslaget om å innføre prikker i førerkortet hvis man bruker håndholdt mobil når man kjører bil, sier Knudsen.

I undersøkelsen kommer det frem at menn bryter loven noe mer enn kvinner, og det er de over 65 år som er desidert mest lovlydige. I denne gruppen svarer kun 1,8 prosent at de har brukt håndholdt mobil i bilen den siste uken, mens hele 19,3 prosent av de mellom 30 og 44 år svarer det samme. Blant de yngste mellom 18 og 29 år svarer 12,7 prosent at de har brukt håndholdt mobil i bilen den siste uka.

Continental er mest kjent som dekkprodusent, men er også verdens nest største underleverandør til bilindustrien. Noe av det Continental jobber mye med er selvkjørende biler.

– Den dagen bilene kjører av seg selv, vil vi unngå mye av problematikken med uoppmerksomme sjåfører. Derfor er selvkjørende biler et av de viktigste grepene vi kan gjøre for å eliminere ulykker fra veiene. Det er imidlertid fortsatt noe år igjen til vi er der, og derfor må vi jobbe med blant annet holdningsskapende arbeid her og nå, avslutter Knudsen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.