43 leddbusser med nytt batteriliv

VDL Bus & Coach har nylig gjennomført Europas største batteriutskiftning i elbusser. Og de gamle batteriene får sitt andre liv.

Det offentlige transportselskapet Hermes i området Brabant i Nederland tok i bruk 43 elektriske leddbusser så tidlig som i 2016. Nå drøyt seks år senere var tiden kommet for å skifte ut bussenes opprinnelige batterier som hadde gjort sitt som bussbatterier. Bussene går i så vidt intensiv trafikk at kjørelengden i betydelig grad overskrider den kjørelengden man vil forvente av en elektrisk personbil gjennom hele levetiden. Men intensiv bussdrift betyr altså at man må forvente et batteriskift i løpet av levetiden på en elbuss.

Det har skjedd en betydelig utvikling på batterisiden fra 2016, så når de 43 leddbussene til Hermes nå har fått nye batterier, så har de samtidig fått vesentlig økt rekkevidde. Bussene er rett og slett blitt mer anvendelig enn da de var nye! Batterikapasiteten i hver buss er faktisk økt fra 180 til 350 kWh, altså nesten en fordobling.

Vi har tidligere skrevet om VDLs planer for gjenbruk av brukte bussbatterier. Selv om batteriene ikke lenger har tilstrekkelig kapasitet for bruk i kjøretøyer, har de fortsatt en betydelig ladekapasitet som kan benyttes på annen måte. Gjennom et prosjekt kalt Anubis får nå batteriene et andre liv hos energiselskapet RWE hvor de vil bli benyttet til lagring av overskudds-strøm, særlig fra sol- og vindenergi.

Etter å ha gjort nytte for seg i strømforsyningsnettet om noen år, vil batteriene gjennomgå en høykvalitets resirkulering, men før det kommer så langt, har de altså hatt to liv.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.