Bevilget 350.000 til arbeidet for bedre sikkerhet for bussjåfører

Kollektivtrafikkforeningen med støttespillere har søkt om midler til å arrangere et større seminar om sikkerhet i busstransport generelt og bussjåfører spesielt, i forbindelse med den europeiske konferansen Busworld. «Som ledd i prosjektet ønsker vi å utarbeide et felles kunnskapsgrunnlag i form av en rapport«, skriver Kollektivtrafikkforeningen på deres nettside.

Det vil bli avholdt en viktig konferranse under Busworld i Brussel den 7. til 12. Oktober.

Bakgrunnen er at i Norge har altfor mange bussjåfører forulykket i trafikken de siste årene. Dette må kollektivbransjen, bussprodusenter og myndigheter i samarbeid få en slutt på. Målet med dette prosjektet er å bidra til å at ingen bussjåfører skal bli drept eller hardt skadd på norske veier, ved å bidra til å utløse nye tiltak for bedre trafikksikkerhet som i løpet av den nærmeste tiden skal bli standard i Norge. Mange av tiltakene for å redusere antall ulykker med busser, vil også bidra til styrket trafikksikkerhet for andre trafikantgrupper, som gående, syklende, skolebarn, barnehager og andre myke trafikanter.

Konkrete delmål er å påvirke sentrale aktører og produsenter i bransjen til å jobbe mer aktivt med trafikksikkerhet for sjåfører i design og produksjon av nye busser, etablere et felles kunnskapsgrunnlag som hjelper beslutningstakere og innkjøpere til å stille gode og relevante krav for økt trafikksikkerhet, og søke felles forpliktelser til handling.

Kollektivtrafikkforeningen er ansvarlig søker. Søknaden støttes av KS, NHO Transport, Spekter, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Jernbanearbeiderforbund og Busworld.

«Det er en kjempegod nyhet at Samferdselsdepartementet har bevilget 350.000 kr til dette arbeidet. Det vil være med på å løfte sjåførsikkerhet i europeisk sammenheng, og sikre at bussleverandørene vil levere sikrere busser framover», skriver de videre.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.