300 busser for tog

 – Det er utfordrende når 300 busser er i sving for å frakte titusenvis av reisende i et område med allerede stor trafikk, sier kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB. I de neste tre ukene er 300 busser i kontinuerlig drift mellom Drammen stasjon og Asker stasjon.

Utfordringene har til tider gitt NSB hodeverk. Hvordan skulle de klare å løse utfordringene når Lieråstunnelen skulle stenges de to siste ukene i November. Men etter en dag, ser det ut til å fungere.

Mye er takket være god informasjon ut til de reisende og en god logistikk med busser. 300 busser er i sving kontinuerlig i perioden arbeidet pågår. Selv om tunnelen har vært stengt tidligere på grunn av vedlikeholdsarbeid, er dette normalt blitt utfort på sommeren da antall passasjerer er lavere. Nå er det hverdag og titusenvis må fraktes mellom Drammen og Asker.

Og grunnet dårlig med plass til buss ved Asker stasjon, så går det en god del direktebusser mellom Drammen og Oslo. Men uansett så oppstår det forsinkelser. NSB har opplyst om alt fra 30 til 90 minutter ekstra reisetid for passasjerene. Mye av forsinkelsen kommer av at veinettet ikke er utbygget med tanke på busser mellom disse stasjonene.

Det er lite med kollektivfelt og bussene blir dermed stående i samme kø som personbilene i rushtiden. Dette påfører de reisende ekstra reisetid. NSB var også ute å ba folk som kunne ha hjemmekontor om å bli hjemme i denne anlegstiden.

– Vi oppfordrer arbeidsgivere til å ha forståelse for at det kan bli vanskelig å komme seg på jobb i disse ukene, sier Scholz.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.