30 norske byer deltar i mobilitetsuke

Lørdag settes hele landet i bevegelse når over 30 norske kommuner deltar i Europeisk mobilitetsuke. I Europa deltar over 2.000 byer.

Hovedtema er miljøvennlig, smart og felles transport.

– Tenk deg om før du velger å ta bilen. Kan du gå, sykle, reise kollektivt eller dele bil med andre? Ved å være bevisst på hvordan du beveger deg fra A til B kan du spare tid, penger og samtidig bidra til å gjøre en innsats for samfunnet, sier avdelingsdirektør Anne Ogner i Statens vegvesen.

– Ved å la bilen stå bidrar vi til å redusere klimagassutslipp og støv- og støyplager. Med bedre fysisk form blir vi kanskje også mer produktive og fornøyde, sier hun.

Deling er smart!
I Norge har vi over 2,6 millioner personbiler. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at i disse sitter det kun 1,5 personer i gjennomsnitt per reise. Stadig flere har tilgang til smarte mobiltjenester og kan velge reisemiddel etter behov.

Det er dermed fullt mulig å benytte seg av fordelene med å kunne ha tilgang til bil av og til, men unngå kostnadene ved å eie bil selv.

Hvis alternativene er godt kjent og tilgjengelige blir det enklere å velge enten kollektivtransport, gange eller sykkel. Korte reiseavstander mellom bolig, reisemål og kollektivsystem gjør det også enklere å velge miljøvennlig. 

Bli med og ta ansvar!
Mobilitetsuka er en anledning til å løfte frem det arbeidet som gjøres for å tilrettelegge for miljøvennlig transport og for å markere hvorfor arbeidet er viktig.

– Ved at flere velger å la bilen stå bidrar vi til bedre luft, mindre støy og mindre kø på veiene. Plassen som brukes til biler kan brukes til nye og spennende formål. Vi kan alle bidra til et bedre samfunn, sier Ogner.

Under Mobilitetsuka vil kommunene vise fram gevinster for lokalmiljø og for folkehelsa.

Mobilitetsuka avsluttes med bilfri dag fredag 22.september.

Over 30 kommuner deltar
Programmet i byene varierer fra å arrangere én bilfri dag til å ha en hel uke med miljøvennlige aktiviteter. Ordførerne står ofte i spissen og kaster glans over byenes aktiviteter.

Her er stedene som deltar:

Ålesund kommune, Ås kommune, Alta kommune, Arendal kommune, Asker kommune, Bergen kommune, Bærum kommune, Bø kommune, Drammen kommune, Eid kommune, Elverum kommune, Flora kommune, Fredrikstad kommune, Gjesdal kommune, Grimstad kommune, Hamar kommune, Hurum kommune, Kongsberg kommune, Nøtterøy kommune, Randaberg kommune, Rælingen kommune, Røyken kommune, Sarpsborg kommune, Sirdal kommune, Skedsmo kommune, Ski kommune, Sola kommune, Stavanger kommune, Telemark fylkeskommune, Trondheim kommune, Tønsberg kommune, Overhalla kommune, Vestfold fylkeskommune

Statens vegvesen er nasjonal koordinator for Europeisk mobilitetsuke i Norge på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.