24 meter superbuss på vei til Trondheim

Trondheim har ambisjoner. De ønsker å øke antall kollektivreisende med over en million innen 2030. Og til det trenger de busser med stor kapasitet. Forleden var det dobbelleddet bybuss på testkjøring i byen. Den 24 meter lange superbussen har god kvalitet, høy komfort og stor kapasitet. Perfekt for Trondheim by, mener både politikere og kollektivselskapet AtB.

I Sør-Trøndelag satser de virkelig på buss. Fylket med 310.000 innbyggere satser alt på buss. Innen få år vil nye dobbelleddet bybusser innta byen. I Trondheim sentrum bor det rundt 180.000 innbyggere og årlig har kollektivtransporten 30 millioner reisende i fylket, hvorav 25 millioner av disse er i Trondheim. Ruteproduksjonen i fylket er på 25.9 millioner kilometer hvorav 13.7 av disse er i Trondheim.
Siden 2008 har antall busser bare i Trondheim økt med 30 prosent, mot 20 prosent utenfor sentrum. Samtidig har kostnadene i Trondheim økt med 50 prosent, mens det har økt med nesten det dobbelte utenfor sentrum.

Bedre kapasitet
Nå tas neste steg i kollektivutviklingen. Det skal satses på dobbelleddet bybusser med stor kapasitet. Fylkesmannen vil ha nytt busstilbud med høy kvalitet, frekvens og kapasitet.

– Planen er å ta i bruk dobbelleddet bybusser høsten 2018, og så får vi også se om det er mulig å dekke kostnader, sier administrativ direktør i AtB, Janna Sollie under testkjøring av superbuss i Trondheim forleden.

For å være mest mulig forberedt til de nye bussene kommer, så er allerede ombyggingen av holdeplassene godt i gang. Målet i Trondheim er å øke antall reisende med en million innen 2030. For å nå dette målet, må kapasiteten opp.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.