173 hybridbusser fra Scania til Tenerife

I nyhetsbildet leser man gjerne om batterielektriske busser i våre dager, men dette er slett ikke tilfelle alle steder. Scania har nå fått en storordre på ikke mindre enn 231 busser fra selskapet TITSA på Tenerife. Av disse er 173 diesel-elektriske hybridbusser, de øvrige rene dieselbusser.

Selskapet, med det noe lange navnet Transportes Interurbanos de Tenerife S.A.U. (TITSA) har fra før over 100 hybridbusser fra Scania. Totalt teller den hybride flåten 291 Scania, og det er en av de aller største hybridflåtene i noe spansk eller portugisisk område.

TITSA frakter årlig mer enn 60 millioner passasjerer 35 millioner kilometer i året på sine 180 busslinjer.

De nye bussene vil bli levert med 135 enheter i 2024 og resten i 2025. Den store spanske busskarosseri-fabrikken Castrosua skal levere karosseriene til bussene. Dette er en karosseribygger Scania har et utstrakt samarbeid med fra tidligere.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.