Flere teknologier må til

Batteri-elektriske kjøretøy vil være viktige for å oppnå et fossilfritt kommersielt transportsystem innen 2050 i tråd med FNs bærekraftige utviklingsmål og Paris-avtalen. Men biodrivstoff brukt i forbrenningsmotorer fremstår som det beste alternativet på kort sikt.

– Vi utvikler alle alternative teknologier med tanke på kommersielle levedyktighet, sier Christian Levin, leder for salg og marketing hos Scania.

– Det ville være nytteløst å lansere produkter som ikke tilfredsstiller forretningsvirksomheten til våre kunder. Den grunnleggende forutsetningen må være at teknologien gir en rimelig eierandel på kort sikt.

Plug-in hybrid lastebil og batteri-elektrisk buss, som begge vil bli vist på IAA, tilfredsstiller disse kriteriene.

– Scania er godt posisjonert når teknologien utvikler seg med mer kostnadseffektive løsninger, sier Levin.

I en større studie har Scania nylig utforsket flere veier for å oppnå null fossile utslipp i de kommende tiårene, alt fra full elektrifisering til en portefølje av drivstofftyper. Studien viser at den raske spredningen av elektriske kjøretøy vil kreve fire til fem ganger mer infrastrukturinvesteringer i forhold til dagens situasjon, men vil innen 2050 redusere driftskostnadene med 40 prosent.

Faktisk gir veksten i batteri-elektriske kjøretøy det mest kostnadseffektive tiltaket i total reduksjon av tung transport drevet med fossilt drivstoff. I 2031 vil den totale kostnaden for eierskap av batteridrevne kjøretøy være på nivå med diesel for alle kjøretøy, inklusive langtransport.

Scania er forpliktet til å levere all teknologi som umiddelbart kan bidra til å redusere CO2-utslipp. En vekst i overgangen til nye fossilfrie fremdrifts-teknologier på minst 5 til 10 prosent per år i gjennomsnitt over hele verden er nødvendig for å oppnå full gjennomslag av slike teknologier innen 2040.