100 gassbusser til Tallinn

I byen Tallinn hvor all kollektivtransport er gratis for byens innbyggere så satses det nå stort på mer miljøvennlig transport. Nylig vant Solaris Bus & Coach anbudet på å levere 100 gassbusser.

Her hjemme i Norge har diskusjonen vært til dels høylytt når en har nevnt mulighetene for å gjøre kollektivtransporten gratis, slik de har gjort det i Tallinn i Estland. En av argumentene mot dette har vært at de frykter at det ikke blir satt av penger til nytt materiell om ikke det kan kreves billettinntekt. Men i Tallinn så viser de nå omverden at selv med gratis kollektivtransport så kan en tenke moderne og mer miljøvennlig.

Nylig vant Solaris Bus & Coach anbudet på å levere 100 gassbusser til hovedstaden i Estland, Tallinn. Kontrakten har en verdi på over 270 millioner kroner og bussene skal leveres i perioden september til november 2020.

I avtalen er det både 12 og 18 meter versjoner av Urbino CNG. Bussene skal kjøres på komprimert naturgass som gir lavere utslipp av farlige klimagasser. I tillegg er bussene utstyrt med en spesiell kaldstartfunksjon som gjør bussene enklere å starte når vinteren er som tøffest,

Bussene er også innredet for å gi mye plass til passasjerer. I 12 meter utgaven er det 31 seter og en totalkapasitet på 80 passasjerer. I 18 meter leddbussen er det 41 sitteplasser og plass til hele 150 passasjerer, i følge Solaris.

For Solaris er det viktig med å gjøre reisen så trygg som mulig. Det er montert inn en rekke sikkerhetssystemer for å redusere skadeomfang om noe skjer. Det er i tillegg valgt en lukket førerkabin og en rekke videokameraer i bussen for å sikre miljøet for både sjåfør og passasjer.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.