Ønsker å dele opp anbudsområdet

Når Aust-Agder må legge ut kollektivtrafikken på anbud ønsker assisterende fylkesrådmann John G. Bergh at anbudet skal stykkes opp i mindre deler for at også de små selskapene skal kunne delta i konkurransen.

Aust-Agder har fått hard kritikk for å ikke ha lagt ut busstilbudet på anbud. Det skal i følge ESA, EFTAs overvåkingsorgan ha blitt delt ut kontrakter på nærmere en milliard kroner i bussproduksjon i Aust-Agder. Disse kontraktene er delt ut til selskaper som LL Setesdal Bilruter, Nettbuss Sør, Telemark Bilruter, tidligere Birkeland Bilruter, nå LL Setesdal Bilruter og tidligere Risør og Tvedestrand Bilruter RTB, Nå en del av Nettbuss Sør. Konsesjonene ble gitt til forskjellige selskaper for perioden 2009-2012, med mulighet for opptil fire års forlengelse.

EØS antidiskriminerings- og åpenhetspolitikk krever at slike kontrakter legges ut på anbud, noe som ikke ble gjort. Fylkeskommunen tildelte konsesjonen kun til de eksisterende tilbydere. Nå har ESA åpnet for sak mot Norge.

Aust-Agder fylkeskommune har tidligere fastsatt 2015 som år da hele fylkets kollektivtilbud med buss skal ut på anbud. Nå ønsker assisterende fylkesrådmann, Jhon G. Bergh at dette anbudet skal stykkes opp i mindre deler, slik at også små selskaper kan være med i konkurransen. Bakgrunnen er at det i flere deler av landet har vært relativt store anbud som kun de aller største selskapene har kunne delta i.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.