Vy under lupen hos EFTA

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har besluttet å innlede en formell gransking av påstått statsstøtte gitt av norske myndigheter gjennom Vy Group til dets heleide datterselskap Vy Buss AS, skriver ESA på sine sider.

Konsernet Vy eies av den norske stat og driver persontransport med jernbane i Norge. ESA skal ha iverksatt en formell undersøkelse etter to klager som hevder at to transaksjoner mellom Vy Group og dets datterselskap Vy Buss kan være uforenlige med EØS sine statsstøtteregler.

I følge varslene så gjelder det en kapitaltilførsel på 1 milliard kroner til Vy Buss fra Vy Group tilbake i 2018. Det andre tiltaket innebærer et lån gitt av Vy Group til Vy Buss for oppkjøp av Flybussarna AB, skriver ESA på deres sider.

ESA er i tvil om de to tiltakene utgjør statsstøtte og i så fall om de er forenlige med EØS-reglene. Dette skal det nå bli en gjennomgang av. Dette er ikke en konklusjon, men varsel om at det blir satt i gang en grundig dybdeundersøkelse av saken.

Avgjørelsen følger en relatert undersøkelse som ble lansert i mai 2023, angående kompensasjon gitt til Vy Group  gjennom kontrakter om offentlig tjenesteplikt.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.