Vy Buss AS fortsetter i Hemsedal og Hallingdal

Brakar har tildelt kontrakt for busstjenester i Hemsedal og Hallingdal til Vy Buss AS. Og da kommer også de første klasse II elbussene med normalgulv.

Kontrakten trer i kraft 1. juli 2021 og har varighet til 30. juni 2028 med mulighet for 3 x 1 års forlengelse. Det vil ikke bli signert kontrakt før klagefristen på ti dager er løpt ut.

Oppdraget utgjør cirka 900.000 rutekilometer med en årlig antatt verdi av oppdraget på 48 millioner kroner. I dag er området delt opp i tre kontrakter, men Brakar valgte å slå sammen hele området for å få en større konkurranse. Det nye kontraktsområdet omfatter kommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå. Det var tre tilbydere som leverte inn tilbud.

Grønn kontrakt
Av de 34 bussene i kontrakten vil 10 være elektriske busser, og 24 vil kjøre på biodrivstoff. Bussene i den nye kontrakten vil gjøre at Brakar får reduserte utslipp på kjøringen i Hallingdal. De elektriske bussene vil bli ladet på depot, og vil være de første elektriske bussene i Norge med klasse II normalgulv. De vil også være utstyrt med USB-uttak for lading av mobiltelefoner.

Tilgjengelighet for alle
Alle bussene vil være i henhold til gjeldende regler og krav for universell utforming for å sikre god tilgjengelighet for alle kundegrupper.

Alle tre kontraktene kjøres i dag av Vy Buss.

Foto: Illustrasjon av normalgulv elektrisk buss (BYD)

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.