Ulike praksis ved kontroll av selebruk

Bussmagasinet har blitt nedringt av busspassasjerer som har opplevd å bli ilagt gebyr for manglende selebruk når bussen har stått stille og i busser med ståplasser.

Statens Vegvesen sluttet for få dager siden å bare advare publikum at de kan risikere bot ved å ikke bruke sele ombord i busser som har slikt montert. Nå skrives det ut gebyrer på 1500 kroner ved manglende selebruk.

Men samtidig gikk de ut å forklarte pressen at klasse III busser med bare sitteplasser skal prioriteres. Buss klasse II og I hvor det også er et stort antall ståplasser ikke skulle prioriteres, da det ville oppleves veldig urettferdig om en sittende skulle bli ilagt gebyr, mens den som står helt usikret kan slippe unna.

Derfor ble det sendt ut en redegjørelse til myndighetene om at i disse to laveste bussklassene skulle det fremdeles gis muntlig advarsel, eller ikke stoppes i kontroller.

Kun timer etter at Statens Vegvesen hadde sendt ut denne pressemeldingen ble en rekke klasse II busser stoppet på Sørlandet. Flere passasjerer ble bøtelagt, selv om noen påstod at de hadde tatt av selen i det bussen stanset, da de oppfattet det som sjåførbytte eller annet som kunne ta noen minutter.

Disse personene fikk heller ikke en bot skrevet ut, men fikk opplyst om at gebyret skulle komme som e-post til vedkommende.

Bussmagasinet kontaktet Statens Vegvesen onsdag og etter noen timer kom tilsvaret.

Statens Vegvesen har på nytt sendt ut en veiledning til kontrollorganene om at klasse III skal prioriteres, men at klasse II busser med sikkerhetsseler installert følger samme lovverk. Kontrollmyndigheter har lovhjemmel til å ilegge gebyr også i disse bussene, men dette skal ikke være en prioritert oppgave.

At bussen faktisk står stille når det gjennomføres en kontroll i bussen på selebruk, vil trolig føre til en diskusjon. Statens Vegvesen oppfordrer til å klage på gebyret om passasjeren mener den er utskrevet på feilaktig grunnlag.

Statens Vegvesen har også sluttet med praksisen med å sende gebyr på e-post, og det vil fremover bli skrevet ut et gebyr på stedet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.