UITP: Banebrytende teknologitrend

Stockholm: UITP Global Public Transport Summit er i gang i den svenske hovedstaden. En rekke teknologiselskaper kniver om publikums oppmerksomhet. Midt blant disse finner vi det norske selskapet FourC som på messen viser frem banebrytende teknologi til bruk hos buss- og kollektivselskaper.

Den Trondheimsbasserte IT-selskapet ForuC har bygget seg opp til å bli et internasjonalt selskap innen teknoligfi for bruk i foreksempel kollektivtransport. De tilbyr en rekke IT-løsninger for både buss-, kollektivselskaper og andre innen persontransport.

På årets UITP konferanse viser FourC frem deres siste patenterte passasjertellesystem bassert på PFA. Et system som benytter flere dataløsninger for å kunne gi en så nøyaktig statestikk som mulig når det kommer til passasjerflyten.

«Det finnes i dag flere løsninger som teller passasjerer, men få som gir et godt bilde av passasjerflyten. Altså hvor de går på og av, samt gir en nøaktig flytanalyse til bruk i planlegging av bussruter», sier Sigmund Henningsen hos FourC.

I en lengre tid har FourC kjørt pilotprosjekter hos flere kollektivselskaper i Norge. Kolumbus er en av disse. Her har systemet vært i drift i rundt 40 busser med god effekt. Så bra resultater at det nå er blitt enighet om å øke til rundt 100 busser.

«Systemet er enkelt. Det henter inn MAC-adressen til mobiltelefonene hos passasjerene. Dette er data som telefonen sender ut når den søker etter kontakt med nærmeste WIFI sender. Dataen er anonymisert og kan ikke spores tilbake til noen. Dette er data som vi så benytter til å se brukerens bevegelse. Altså passasjerflyten på bussens rute», forklarer Henningsen.

Denne dataen blir så behandlet og sendt til kollektivselskapet som så kan se hvor og når på ruten det er størst eller minst pågang av passasjerer. Et bedre system enn kameratelling i døren, som kun teller på- og avstigninger. Men Henningsen at de ofte kombinerer deres løsning med kameretelling for å kunne få så nøyaktige data som overhode mulig.

«Vi har erfart at det finnes noen grupper som ikke har mobiltelefon, eller at system ikke har fanget opp signalet. Barn og i noen tilfeller også pensjonister har ikke smarttelefon og disse blir dermed ikke fanget opp. Det er her kameratelling APC vil være til stor hjelp for å gi oss nøyaktige data», forklarer han.

At mange er skeptiske til hvordan denne dataen blir lagret og bruk, skjønner Henningsen godt, men han bekrefter at ingen personopplysinger blir hentet inn og at de har løpende dialog med datatilsynet.

I de testene som er gjennomført viser målinger gjort manuelt at deres system har en treffsikkerhet på hele 82 prosent og dette gir dermed gode data som kan benyttes av kunder.

«PFA sine algorytmer er konstant i forbedring og vi hos FourC forventer å nå endre bedre treffsikkerhet i nær fremtid. Dette vil komme frem i en større test som vil settes i gang snart. PFA kan også levere statestikk på reisedistanse og bussbytter, noe som ikke er mulig med godkjent APC systemer», avslutter Henningsen.


Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.