Turoperatørene delaktig i at kabotasjereglene brytes

Det er i dag tillatt å drive kabotasjekjøring i opp til to måneder, eller over halve sesongen. Norge er også et av få land der det fremdeles er tillatt å kjøre med busser som har euro O krav. Dette utnytter utenlandske busselskaper fult ut. De kommer med gamle og forurensende busser. I tillegg sender de sjåfører på luselønn samme med litt mat og en primus. Slik lever de i to måneder mens moderselskapet i utlandet tjener gode penger.

– Det er mye som kan sies om disse reglene men det er vel turoperatørene som bør klandres her. De har en fantastisk evne til å dra inn alt mulig rart til landet vårt. Vi invaderes av gamle, useriøse busser som ikke får kjøre i sitt eget og andre europeiske land på grunn av krav om forurensning via Euro normer og krav. De kjører med gamle busser Euro 1 / Euro 2 / Euro 3 motorer som man ikke får bruke i andre europeiske land, kan Ola Halvorsen hos HMK fortelle. Han blir ikke direkte berørt av denne problematikken, men ser at dette gir dumping i prisene og får seriøse selskaper landet rundt til å gi opp.

– Det sier også meget om  vår regjering som ikke kan se problemet og innføre miljøsoner som alle våre naboland har gjort for 10 år siden. Disse klenodiene kjører selvfølgelig billigere enn oss og sjåførene bor i sovekabinen og lager mat med primus. Dette gjelder også svenske busser hvor sjåførene lønnes med 115 svenske krone og 6 timer pr dag. itillegg  traktamente på  500 kr. Dette for at sjåførene skal spare skatt og selskapet sparer arbeidsgiveravgift som i sverige er ca 50 % .

Norge er et av få land som fremdeles ikke har innført miljøsoner. Dette gir alle muligheten til å kostnaddsfritt og helt lovlig kjøre hvor som helst i Norge i gamle og forurensende busser. Med gamle busser og lave lønninger så kan selskapene støvsuge markedet for turer. Turoperatørene i både Norge og utlandet arrangerer turer og velger billigste operatør uten å sjekke kvalitet eller sjåførens lønninger.

– Dette er og blir et problem for oss med de avgifter, lønninger vi har i Norge. Nye lover om kabotasje må komme men kan ikke være som i andre europeiske land da vi har en høysesong på 4 mnåneder.  Miljøsoner bør følge andre europeiske land og det bør skje NÅ! Det vil stenge mange østeuropeere ute, inkludert svensker, sier Halvorsen i klar tale.

Mange busselskaper har måtte kaste inn håndkle etter at selskaper fra våre naboland har sett hvor enkelt det er å tjene penger, mye penger i Norge. Sist sommer hadde et selskap hele 90 busser i Norge. Bybildet i flere norske byer var preget av utenlandske busser som kjørte turister for under halvparten av hva norske busselskaper kan klare.

I kampen om å få endret regelverket så er det nå ute på høring et lovforslag om å endre teksten om kabotasjekjøring. Det innebærer blant annet at kabotasjekjøring reduseres fra to til en måned. Fristen for denne går ut 4. feruar.

– Vi skal ha et møte 3. februar og forme våre argumenter. Det er ikke så veldig bra det departementet sier, bla. skal man kunne kjøre kobotasje i 30 dager, sier Tore Sørlie i S-buss AS. Han er styremedlem i Norges Turbileierforbund og de jobber nå med å gi tilsvar på høringsutkastet.

Han ønsker å kunne komme tilbake med mer rundt dette og evetuelt deres forslag etter møtet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.