Sosial dumping på Nordkappbussene?

Tor Arne Labahå– Det foregår utstrakt sosial dumping innen busstrafikken som nå skjer til Nordkapp, hevder  leder Tor Arne Labahå i Finnmark Transportarbeiderforening.  – Helt ubegrunnede påstander, sier Hans Eirik Svepstad i Busscharter.no. 

Av Geir Johansen

 – I alle år har buss-selskaper fra Finnmark hatt kontrakt for kjøring av cruise- og hurtigruteturister som skal til Nordkapp.  I fjor oppnådde selskapet Busscharter. no kontrakt for kjøring av cruiseturistene, og det har endret forholdene radikalt, sier Labahå. 

Busscharter.no  har også kontrakten for kjøring av cruiseturister i år.  – Selskapet benytter  for en stor del svenske  buss-selskaper; med sjåfører som kommer fra Sverige, Danmark, Latvia og Polen.  I vår fagforening har vi  sikre holdepunkter for at disse er sterkt underbetalt i forhold til norske sjåfører, sier Labahå.

 Det er beregnet at det i sesongen fra mai til september fraktes mellom 70 og 80.000 passasjerer fra cruiseskip til og fra Nordkapp. – Det er busskjøring i stort omfang – og dermed en masse med penger – dette handler om.  Når Busscharter. no benytter utenlandske underselskaper, så betaler jo  disse heller ikke skatt og avgifter til Norge, påpeker Labahå. 

– Sosial dumping undergraver  eksistensen til norske buss-selskaper; med alt det negative som det innebærer.  I motsetning til gods, er det ingen begrensninger på kabotasjekjøring innen  persontransport.  Vi bør nå så sterkt som mulig utfordre partiene til å gjøre noe med sosial dumping innen busskjøring i den pågående valgkampen! sier Labahå. 

Eier av – og styreleder for – Busscharter.no, Hans Eirik Svepstad, avviser påstandene fra Labahå.  – Det er riktig at vi benytter svenske underleverandører, men vi forlanger at disse betaler sjåførene sine ut fra norsk lønnsnivå.  Vi foretar også jevnlige kontroller for å påse at dette skjer, og vi har ikke avdekket noen avvik i så tilfelle, sier Svepstad. Han legger til at de ikke i år bruker Bergkvara Buss til noen av sine kjøringer.

– Det er riktig at vi benyttet dette selskapet sommeren 2012. Vi er også klar over at bemanningsselskapet som leide ut sjåfører til dette selskapet gikk konkurs og dermed ikke betalte ut lønning til sine ansatte. Dette fikk vi klarhet i av Bergkvara Buss, sier Svepstad torsdag morgen.

Foto: Leder for Finnmark Transportarbeiderforening, Tor Arne Labahå, hevder at underleverandører til Busscharter. no benytter stekt underbetalte sjåfører innen busskjøringen til Nordkapp-platået.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.