Søker etter bussjåfører som vil bryte loven

Årets russebussesong er like om hjørnet. Nå søker russen etter bussjåfører som vil kjøre deres russebusser. Og de spør også bussjåfører om de er villige til å bryte loven.

Russetiden er like om hjørnet og nå jaktes det på bussjåfører som kan tenke seg å kjøre gjengen gjennom russetiden. Det søkes flittig på sosiale medier, hvor sjåfører blir forespørt om å bryte loven.

Bussjåfør og en av personene bak hjelpesendinger til Ukraina, Ted Walther Sjøen svarte forleden på spørsmål om å hjelpe til som bussjåfør under russetiden. Han ønsket mer informasjon om oppdraget og fikk raskt spørsmål om kjøre med flere folk en bussen var registrert for.

– Jeg så en annonse på Facebook om folk som trengte hjelp til å kjøre russebuss på Vestlandet. Jeg tok kontakt og ville ha litt mer info om oppdraget. Da fikk jeg følgende melding: «Det er snakk om å kjøre 3-4 ganger i uken i perioden 6. april til 18- mai. Når det er snakk om rulling går det som regel ut på at flere folk sitter på med bussen enn det den er registert for. Er det greit for deg?», forteller Sjøen om innholde i meldingen.

Han forklarte så ungdommene om lover og regler, men har siden ikke hørt noe fra dem. Han er skremt over at russen søker bevist etter sjåfører som vil bryte loven.

Russekullet som var i kontakt med Sjøen var 24 i antallet og de ønsket å ha med seg 10 til 15 bekjente i bussen som er registert for 28 passasjerer totalt. Statens Vegvesen tilltater ikke ståplasser i russebusser, så en slik «rulling» som det vises til er dermed strengt forbudt.

Det er tydelig at russen ikke har satt seg så veldig godt inn i regler og krav til bussene som brukes. Et raskt søk på sosiale medier viser at det blandes mellom antall sitteplasser og total lovlig vekt på bussen. Det regnes på hvor mange russ en kan ha på totalvekt og ikke hvor mange russ den er lovlig registrert med.

Bussjåfør Sjøen ber kollegaer om å ikke på noen måte bryte loven. Og ikke tilate flere ombord i bussen en den er godkjent for. Han oppfordrer også russen til å sette seg godt inn i regelverket.

 

 

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.