– Situvasjonen er svært uheldig

Etter utallige samtaler med myndighetene så har det fremdeles ikke kommet noe avklaring på å få klarhet i gråsonen ved persontransport til og fra Sandefjord flyplass Torp. «Mangel på kommunikasjon og ansvarsforhold er ikke lett å forholde seg til,» skriver næringspolitisk rådgiver Torstein Clausen Jystad i en mail til Bussmagasinet .

«Situvasjonen er svært uheldig og kan skape presedens for lovlig flybusstransport andre steder også,» skriver Jystand videre.

Han viser til utallige samtaler med myndighetene for å få en klarhet rundt denne gråsonen som flere aktører livnærer seg i. Men til nå er lite konkret kommet frem. Derfor tok NHO Transport sammen med Yrkestrafikk Forbundet og Norges Taxiforbund initativ til et tydelig brev 2. mai hvor de krever svar. Men heller ikke det brevet har vist seg å få fart i sakene.

De tre rganisasjonene anmoder derimot Statens vegvesen til å ta et endelig standpunkt i denne saken.

«Mangelen på forutsigbarhet er hverken fordelaktig for aktører som i dag trafikkerer strekningene det vises til, de som vurderer å etablere et transporttilbud, ei heller de som skal tilrettelegge for et godt kollektivtilbud på Torp lufthavn. Forutsigbarhet med hensyn til hva som er tillatt transport er derfor viktig for samtlige parter,» står det å lese i brevet.

«Uavhengig av utfall, vil i så måte en beslutning fra myndigheten gi mulighet for aktørene til å kunne operere med forutsigbare rammebetingelser. I dag avventer flere aktører sine kommersielle beslutninger i påvente av et standpunkt basert på den vurderingen som ble foretatt av Statens vegvesen i medio februar 2019,» skriver de videre.

«Vi har også bedt om møter med Vegvesenet om denne situasjonen uten respons. Mangelen på kommunikasjon og ansvarsforhold er ikke lett å forholde seg til,» skriver Jystad i mailen til Bussmagasinet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.