Prøvekjørt: BYD med MobilEye sjåførassistent

Metrotek har tatt frem et unik sikkerhetsssytem for bussjåfører. En sjåførassistent som melder i fra om noen befinner seg i blindsonen.

En av de største marerittene for en sjåfør er om noen kommer inn i blindsonen når han eller hun skal svinge. Dette er spesielt en utfordring i byområder hvor det befinner seg mange gående og syklende i umiddelbar nærhet til kjøretøyet.

I tillegg til å holde øynene på veien, må sjåføren passe på at ikke noen kommer inn i blindsonen når bussen triller gjennom byens gater. Nå har Metrotak tatt frem et system som kan hjelpe sjåføren på mange måter. Rett og slett en sjåførassistent som holder øye med blindsonen, fart og avstand til forankjørende.

Systemet MobilEye finnes i ulike pakker. Alt fra enkel assistanse med hastighet og avstand, til løsninger for førerløs kjøring. Metrotek har grunnpakke med skiltavleser og avstand til forankjørende kjøretøy. Men dette kan bygges ut til å også dekke blindsoner, slik som på BYD leddbussen vi har prøvekjørt.

«Grunnpakken inneholder et kamera som plasseres i frontvinduet på bussen eller lastebilen. En skjerm som kan monteres i A-stolpen. Her får sjåføren opp avstanden til forankjørende kjøretøy, samt hastighet og skiltavlesing på den aktuelle tillate hastigheten», sier Espen Hveding fra Metrotek.

Han legger til at systemet kan bygges ut med optiske blindsonekamera for ulike type kjøretøy opp til 24 meter dobbelleddet busser. Da blir det også montert display på begge A-stolpene inni kjøretøyet som vil vise med tydelig tegn om noen befinner seg i blindsonen.

«Når en person kommer inn i blindsonen, så vil det tydelig komme opp som gul markør. Når vedkommende er for nære bussen vil det lyse rødt og en lydvarsel vil varsle sjåføren at en er i fare for å treffe vedkommende», sier Hveding, som legger til at systemet er kalibrert slik at det ikke vil varsle om noen går langs siden. Det må være overhengende fare for påkjørsel for at systemet skal varsle. Det samme gjelder når et menneske passerer foran kjøretøyet.

Den første bussen som har fått dette systemet monter, er Nobinas sin fullelektriske leddbuss fra BYD. Systemet kan ettermonteres i alle køretøy og Metrotek sier at det ofte er rimeligere å få dem til å montere det her i Norge, enn å få det fabrikkmontert. Og nå skal systemet testes ut i normal trafikk på linje 31 i Oslo. En linje hvor det er mange passasjerer, samt gående og sykelister langs ruten.

Bussmagasinet fikk teste både bussen og systemet i virkelig tett trafikk av både kjøretøy og myke trafikanter. Og systemet fungerer. I normal trafikk får en beskjed med gult lys om noen kommer inn i blindsonen og på hvilken side de går eller sykler. Systemet kan også skille kjøretøy og mennesker fra hverandre. Og i tillegg om det er stillestående eller i bevegelse. En statist ble med for å fremprovoserte varsel om at noe var i blindsonen. Da var han nærmest i bussens karosseri. Og en tydelig lyd, samt rødt lys varsel sjåføren som kunne bremse og unngå påkjørsel.

Testbussen har vært i trafikk i nøyaktig ett år og har kjørt 35.000 kilometer. Bussen fungerer bra og reagerer nøyaktig på gasspedalen. Den er lett å manøvrere i byens gater. Speilene gir god sikt bakover, men det er klart at det finnes blindsoner, og det fikk en oppleve når statisten fremprovoserte varsel. Da var vedkommende ikke synlig med det blåtte øye.

Knut Trondsen fra Nobina var med for å forklare om hvor systemet skal testes ut. Han kunne fortelle at de bevist hadde valgt BYD leddbussene som allerede er i et testprosjekt innen elektrisk mobilitet i Oslo.

«Vi har valgt BYD leddbuss for å få teste ut MobilEye systemet. Dette er busser som allerede er i et testprosjekt i Oslo og de er leddbusser med mange blindsoner», sier Knut Trondsen fra Nobina. Han la til at bussene nå skal ut i trafikk og resultatet vil vise om systemet vil fungere som lovet, eller må justeres noe for optimal funksjon.

Han sier at det også kan linkes opp mot flåtestyring slik at en kan ta det med i opplæring av sjåfører eller brukes til å endre ruter.

«Om en ofte får utslag på speisielle gater eller steder, kan en bruke denne daten til å se om noe kan endre på ruten eller i den aktuelle gaten. Det vet vi allerede har blitt gjort andre steder, hvor parkerte biler, og sykelister har skapt farlige situvasjoner. Innsamlet data ble bruk til å endre gatens utforming og flytte parkeringsplasser for å trygge den myke trafikanten», Sier han.


Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.