Over 600 fulgte Kollektivkonferansen 2020

Kollektivkonferransen 2020 i regi Kollektivtrafikkforeningen trakk rekordmange. 620 personer fulgte online konferansen som i år hadde fokus på den tøffe situasjonen bransjen er midt oppe i.

Ett av de sentrale spørsmålene som ble tatt opp under konferansen, var hvordan bransjen skal få kundene tilbake i kollektivtrafikken etter det krevende året 2020 med Covid-19 og til dels strenge restriksjoner i kollektivtrafikken.

Siden nedstengingen i mars så har folk blitt frarådet å ta kollektivtransport om det ikke er strengt nødvendig. Det har gjort at bransjen har møtt sin største utfordring på mange, mange år.

Veien videre er krevende og flere av foredragsholdenerene kom med gode råd og veileding for fremtiden.

Mohamed Mezghani, generalsekretær i UITP – den globale organisasjonen for kollektivtransport, mente at man må se på dette spørsmålet på to ulike måter – rasjonelt og følelsesmessig. På det rasjonelle plan må kollektivtrafikken ha løsninger for passasjerenes sikkerhet – ventilasjon, munnbind, bedre rengjøring etc. I tillegg er det følelsesmessige aspektet viktig – det er sentralt å vise frem at kollektivtransporten er med på å bedre folks livskvalitet og er mer miljøvennlig enn bilkjøring.

«Vi må gripe øyeblikket», sa Mezghani under konferansen.

Utfrodringene vil være mange i årene fremover. Mange har valgt alternative transportløsninger og flere har hjemmekontor. Men behovet for kollektivtransport som er både fleksibel og hyppig vil alltid være der. Flere mente da at det var viktig å tilpasse seg, og samtidig komme nærmere brukeren. Spesielt i denne tiden hvor de er færre som benytter kollektivtransporten.

«Kollektivbransjen må bli bedre på å komme tettere på kundene for å være mest mulig relevant og sikre bransjens økonomi i en periode der antallet reisende er færre», sa Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør for Ruter AS. Han har ansvaret for den mest befolkede delen av Norge og også den delene som merker nedgangen mest. Samtidig har Ruter AS et viktig samfunnsansvar for at kollektivtransporten går så tilnermet normalt som mulig i denne pandemien.

Det var også stor fokus på andre transportmidler som tohjulinger. Flere foredragsholdere viste til gode løsninger i andre byer i Norden. Men for at systemet skal fungere best mulig, og flest mulig vil benytte det. Så må forholdene ligge tilrette. Sykkeveier må fungere og tohjulingene må være i god tekninsk stand. Løsninger som gir kunden en reise hele veien med ulike kombinasjoner er også en vei å gå.

Men aller viktigst er å kunne få de reisendes oppmerksomhet. Få folk til å velge bort bilen og satse på miljøvennlig kollektivtransport. Selskapene må bli flinkere til å selge inn deres ulike løsninger og på den måten friste de reisene til å nettopp velge dem.

Rett og slett hvordan kollektivtransporten skal bli bedre til å selge sine produkter – og få passasjerene til å være tilfredse med å ta kollektivtrafikk i stedet for å kjøre bil.

«Vi må fremme en form for tilfredshet når man tar kollektivtrafikk, litt som når man resirkulerer», sa Sofia Malander, CEO for Østgøtatrafiken i Sverige.


Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.