Nytt sonesystem og takster i Agder

Mandag 16. oktober 2017 innføres en rekke endringer for busspassasjerene i Agder. Endringene omfatter nye busspriser, ny soneinndeling og ny mobilbillett – for hele Agder.

I sum handler de nye tiltakene om forenkling. Det blir like priser og lik sonestruktur i begge Agder fylker. I tillegg innføres AKT Billett-appen som gjør det lettere å forhåndskjøpe enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder.

Prisene går noe opp på enkelt billetter, men med færre soner så blir prisene lavere om en skal reise litt lengre enn innenfor dagens sonestruktur.

Mobilbillett har allerede eksistert en stund for buss reisende i Kristiansand, men vil nå gjelde alle reisende i hele Agder. 


Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.