Ny ordning for løyveeksamen

For å få en bedre kvalitetssikring i tildeling av løyver og en bedre kontroll på innholdet i eksamenene har Samferdselsdepartementet vedtatt en ny eksamensordning som gir Statens vegvesen, som eneste instans, rett til å avholde eksamen knyttet til faglige kvalifikasjoner for å få løyve.

Det betyr at det fra 1. januar 2018 ikke vil være mulig å ta løyveeksamener på videregående skoler eller hos private utdanningsinstitusjoner. Eksamen skal fra dette tidspunktet avlegges hos Statens vegvesen.

For å utføre godstransport, transport for funksjonshemmede, kjøre turvogn, drosje og selskapsvogn kreves det løyve. Tidligere har det vært mulig å ta eksamen for å oppfylle kravet om faglig kompetanse flere steder, for eksempel på videregående skoler og hos private utdanningsinstitusjoner. Fra 1. januar 2018 vil dette ikke være mulig. Videre stilles det heller ikke krav om obligatorisk opplæring før eksamen avlegges hos Statens vegvesen.

For kandidater som har godkjent utdanning etter dagens ordning, samt kandidater som allerede har begynt utdanning, foreslås det overgangsordninger.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.