Ny avgassrensing tar bort nesten 100% av NOx-utslipp fra Københavns busser

København satser stort på å minske utslippene fra byens bybusser. Nærmere 300 busser er blitt ettermontert med en avgassrensning som senker bussenes NOx-utslipp med 95 – 99%.

Busser i bytrafikk kjører langsomt, og kommer ofte ikke opp i de høye avgasstemperaturer som kreves for at rensningsprosessen skal fungere som den er tenkt. I tester som er blitt gjort, viser det seg at avgassene bussene slipper ut, ikke støtter kravene Euro 6 krever. Problemet er enda større i de nordiske landene der klimaet er kaldt store deler av året. Men med dette nye rensesystemet bussene i København nå er utstyrt med, vil nå NOx-utslippene nesten elimineres fra byens busser.

Bussene injiseres med ammoniakk i gassform, med teknikk utformet fra Amminex, ASDS™. Dette har vist seg å utnytte katalysatorens fulle potensial under all type kjøring. Ammoniakken fraktes i solid form, noe som gjør transporten sikker. Den er så sikker at den ikke en gang klassifiseres som farlig gods.

Københavns borgemester Frank Jensen og byens miljøminister Eva Kjer Hansen var med på å innvie bussenes nye rensesystem.