Nettbuss med selvkjørende busser

Et av norges største busselskap, Nettbuss kjøper inn to selvkjørende busser. De ønsker å satse på ny teknologi.

Kollektivtransportbransjen er i endring, og står foran en stor teknologisk utvikling. Selvkjørende busser har fått stor oppmerksomhet som en del av fremtidens kollektivtransport, og Nettbuss ønsker å ta del i denne spennende utviklingen i bransjen.

– Selvkjørende busser vil være en del av fremtidens trafikkbilde, og dette ønsker vi å ta del i. Selvkjørende busser kan bidra til at flere velger å reise kollektivt, og vil bli et viktig supplement til dagens kollektivtransportløsninger, sier administrerende direktør Ole Engebret Haugen i Nettbuss AS (Foto: Mats Kristiansen NSB).

Nettbuss er Norges største busselskap, og har nå kjøpt inn to selvkjørende busser for å få erfaring med utprøving av denne typen kollektivtransport. Det vil i tiden fremover bli stor etterspørsel etter nye transportløsninger, og mange er opptatt av å teste ut denne transportformen i Norge.

Første buss til Kongsberg
Nettbuss har tegnet en lengre leieavtale med Kongsberg kommune om uttesting av selvkjørende bussdrift, hvor en av bussene vil bli benyttet.

– Vi ser frem til å samarbeide med Nettbuss. Nettbuss er en offensiv operatør. Gjennom dette samarbeidet med Nettbuss og flere aktører som Statens vegvesen, Brakar og Buskerud fylkeskommune, vil vi høste unik erfaring sammen, sier næringssjef Ingar Vaskinn i Kongsberg kommune.

Samarbeid med Applied Autonomy
Nettbuss har allerede et tett samarbeid med Kongsbergselskapet Applied Autonomy, som blant annet utvikler styringssystemer til selvkjørende busser.

– Vi syns det er spennende at en nasjonal og internasjonal aktør som Nettbuss kjøper inn selvkjørende minibusser og vil være med å lede an i innføringen av nye transporttjenester, sier CEO Olav Madland, som tar med seg en av bussene på første oppdrag allerede 22. august.

Satser på dør-til-dør reiser
NSB-konsernet, som Nettbuss er en del av, ble medeier i Applied Autonomy like før jul i fjor. Hensikten er å delta i utviklingen av autonome kjøretøy og lære av de beste miljøene.

– NSB-konsernet ønsker å tilby kundene enklere reiser helt fra dør til dør, ikke bare fra stasjon til stasjon. Nå utforsker vi andre transportmidler enn buss og tog. Selvkjørende busser er ett av flere gode tiltak som på sikt vil gjøre det enklere å reise kollektivt, sier Ole Engebret Haugen.

Åpen for samarbeid
Bussene er av en type som Applied Autonomy har god kjennskap til, og som er godkjent for uttesting og drift av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nettbuss er åpen for samarbeid med andre aktører.

– Nettbuss ønsker å bidra til å utvikle kollektivtransporten med buss, og gjennom samarbeid med andre aktører som bedrifter, kommuner, fylkeskommuner og offentlige oppdragsgivere vil vi både få god erfaring og læring, sier Haugen.

Fakta om bussen:

Bussene er av type EasyMile EZ10 – generasjon 2, og er en selvkjørende batterielektrisk buss med inntil 10 sitteplasser og fem ståplasser. Bussene er uten ratt og pedaler og kan om nødvendig betjenes manuelt.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.