Nettbuss og Tide Buss vant Stor-Trondheim

Nettbuss AS og Tide Buss AS vant rutekjøringen i Trondheim for perioden 2019-2029.

Da ble det klart hvem som skal kjøre rutebusser i Stor-Trondheim fra 2019 og ti år frem i tid.

Nettbuss AS og Tide Buss AS vant kontrakten på kollektivtransport i Trondheim.

– Det har vært en meget krevende og spennende konkurranse både for tilbyderne og oss, og vi er godt fornøyd med resultatet. Kollektivreisende vil få et meget godt tilbud fra 2019, med stor kapasitet og svært høy standard på bussmateriellet, sier Janne Sollie, administrerende direktør i AtB.

Anskaffelsen omfatter levering av busstjenester i kommunene Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik (Stor-Trondheim) for perioden 2019-2029, og er en av de største anbudskonkurransene som er gjennomført på buss i Norge med en samlet årlig kontraktsverdi på ca 805 MNOK og over 8 MRD NOK i kontraktsperioden.

Anbudskonkurransen er gjennomført av AtB på bakgrunn av mandat fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det har i anbudsprosessen vært god kontakt med leverandørene gjennom dialogkonferanse og tilbudskonferanse. Konkurransen har vært gjennomført med forhandlinger og tildelingskriteriene har vært pris (vektet 75 %) og kvalitet (vektet 25 %).

Anskaffelsen var inndelt i to ruteområder:

Nettbuss AS vant ruteområde 1 og Tide Buss AS vant ruteområde 2.

Ruteområde 1 består av:

Linjene som har felles utgangspunkt i depot på Sandmoen, totalt 151 busser og utgjør omtrent 8 millioner Rutekilometer per år.

Ruteområde 2 består av:

Linjene som har felles utgangspunkt i depot på Sorgenfri, alternativt nytt depot i øst, totalt 139 busser og utgjør i underkant av 8 millioner Rutekilometer per år.

Meddelelse om tildelingsbeslutning med begrunnelse ble sendt alle leverandører som leverte tilbud den 30.06.2017. Karensperioden er satt til 17.07.2017 klokken 23.59.

Fra starten av konkurransen var det 7 busselskap som hadde gitt tilbud i konkurransen. Dette var Tide Buss AS, Nettbuss AS, Unibuss AS, Trønderbilene AS, Keolis Norge AS, Boreal Buss AS og Nobina Norge AS. Fem av disse busselskapene gikk videre til forhandlinger fordelt på to ruteområder; det vil si de fire beste tilbudene i hvert ruteområde. Disse fire hadde de beste tilbudene målt ut fra tildelingskriteriene.

Evaluering av kvalitet i konkurransen har vært delt inn i vognløp, superbussmateriell (Metrobuss) og gjennomføring av oppdraget. De to busselskapene som er tildelt kontrakt har begge tilbudt bussmateriell som vil gi kollektivreisende i Trondheim et av Norges mest moderne kollektivtilbud, med svært høy standard på bussmateriellet.
Det er lagt vekt på moderne design for å oppfylle konseptet «tenk bane-kjør buss» ved kravene til superbussmateriellet. Vi har fått innfridd dette gjennom tilbudene fra de to busselskapene, og får svært gode løsninger som gjør at både reisen og på-og-avstigning vil bli effektiv og komfortabel for passasjerene. I tillegg er det høy fokus på sikkerhet for alle passasjerer, gode løsninger med hensyn til universell utforming og gode informasjonsløsninger.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.