Nettbuss fortsetter å kjøre buss i Gjøvik og omegn

Opplandstrafikk og Nettbuss AS signerte forleden ny kontrakt om busstrafikken i Gjøvik og omegn. Nettbuss fortsetter å kjøre buss i dette distriktet i nye 10 år.

Kjøringen i denne kontrakten omfatter cirka 3,2 millioner rutekilometer i året. Kontrakten gjelder i 10 år med oppstartdato 24.6.2019. Godtgjørelsen er på 102,8 millioner per år og vil i løpet av kontraktstiden ha en samlet ramme på over 1 milliard kroner.

– Dette er største kontrakten vi hittil har inngått, sier Eirik Strand, leder for Opplandstrafikk.

Nye busser
Nettbuss AS vil kjøpe inn 64 nye busser som ivaretar alle kravene Opplandstrafikk har til blant annet sikkerhet og miljø. Alle busser vil få alkolås. Med nye busser vil passasjerene oppleve komfort- og standardheving, blant annet med godkjent sikkerhetsutstyr for alle aldersgrupper, klimaanlegg, hjertestarter, fri tilgang til internett og god plass og kapasitet i bussene. Alle busser tilfredsstiller også kravet om universell utforming.

Miljø
Bussene har nyeste motorteknologi Euro VI og vil kjøre på biodrivstoff i henhold til bærekraftskriteriene i fornybardirektivet. Nettbuss garanterer at drivstoffet gir 88 % reduksjon i CO2-utslipp i forhold til fossilt drivstoff.

Bedre rutetilbud i Gjøvik by
Rutetilbudet for Gjøvik tilpasses endringer i reisemønster og regionens ønsker om nye muligheter. Busstilbudet i Gjøvik økes med 13 % fra juni 2019. Det er spesielt lagt vekt på å forbedre kollektivtilbudet som betjener NTNU og Kallerud, men også tilbudet i sørbyen og nordbyen. På de viktigste linjene er antall avganger per time (frekvens) prioritert, framfor å gi større områder et mindre godt kollektivtilbud.

30 daglige avganger hver veg Gjøvik – Lillehammer
Det gode kollektivtilbudet mellom Gjøvik og Lillehammer forsterkes allerede fra august 2018 og videreføres i den nye kontrakten med Nettbuss fra juni 2019. De reisende vil kunne velge blant 30 avganger hver veg mellom de to mjøsbyene.

Nettbuss fortsetter i nye 10 år
– Nettbuss AS er stolte av å få fornyet tillit i Gjøvik og omegn, hvor vi har hatt ansvar for busstrafikken siden 2012, sier regiondirektør Arild Nylend i Nettbuss AS.

Gjøvik, Oppland og etter hvert Innlandet er et spennende område som er i kraftig vekst og vi setter stor pris på at vi skal være med å legge til rette for passasjervekst gjennom en styrking av kollektivtilbudet, med nytt miljøvennlig bussmateriell.

– Vi gleder oss til fortsettelsen og sammen med Opplandstrafikk vil vi legge til rette for et godt kollektivtilbud de neste ti årene, avslutter Arild Nylend.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.