Nei da, slett ikke bare elektrisk

Det store tyske busselskapet DB Regio Bus skal i løpet av de neste fire årene ha rundt 1200 nye busser ut på veien i et program for å fornye og modernisere bussflåten. «Bare» 260 av dem skal være elbusser.

Dette er i henhold til en ny rammeavtale busselskapet har inngått med MAN Truck & Bus og Ebusco. Førstnevnte skal levere busser med forbrenningsmotor, mens Ebusco jo er en ren elbuss-leverandør.

Reserveleverandører

Noe nytt i de aktuelle rammeavtalene er at DB Regio Bus har lagt inn klausuler som trer i kraft hvis de to leverandørene ikke skulle klare å levere i henhold til avtalen. Uten at det går frem av pressemeldingene, går bussmagasinet.no ut fra at det har sammenheng med de leveringsproblemer mange nyttekjøretøyprodusenter har hatt og har som et biprodukt av pandemi og deretter krigen i Ukraina. Derfor operer DB Regio Bus med «reserveleverandører» hvis avtalepartnerne får leveringsproblemer. «Reserveløsning» for busser med forbrenningsmotor er Scania, mens MAN får levere elbussene hvis Ebusco skulle få problemer.

Mest til MAN

Den leverandøren som altså kommer desidert best ut av det i rammeavtalen med DB Regio Bus, er MAN. Hvis alt går som det skal, skal MAN i løpet av de fire neste årene, med start i 2023, levere inntil 940 busser med forbrenningsmotor. Det er snakk om alle lengdevarianter av bybussen MAN Lion’s City, og i tillegg kommer et antall intercitybusser av typen MAN Lion’s Intercity LE.

Når det gjelder bybussene, vil det bli levert kjøretøy med rene dieselmotorer, dieselelektriske hybrider og et antall som skal gå på natur- eller biogass. Bussene med dieselmotor vil også kunne gå på fornybar diesel av HVO-typen.

DB Regio Bus har særlig lagt vekt på livsløpskostnadene og energi- og drivstofforbruk når det gjelder valg av busser. Selskapet er Tysklands største bussoperatør med mer enn 10.000 busser og transporterte i fjor rundt 420 millioner passasjerer.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.